ESET PROTECT dla dostawców usług zarządzanych

Kim jest MSP

MSP to skrót od angielskich słów „Managed Service Provider” i oznacza dostawcę usług zarządzanych. Użytkownicy MSP zwykle zapewniają usługi IT swoim klientom, na przykład zarządzanie produktami zabezpieczającymi, takimi jak ESET Endpoint Antivirus. Użytkownicy MSP mają inne wymagania i sposoby korzystania z programu ESET PROTECT niż na przykład użytkownicy korporacyjni lub SMB (małe i średnie firmy). Zobacz zalecane scenariusze wdrożenia dla firmy MSP. Aby uzyskać więcej informacji na temat programu ESET MSP, skontaktuj się z lokalnym partnerem firmy ESET lub odwiedź stronę Programu dostawców usług zarządzanych firmy ESET.

Struktura podmiotów w firmie MSP

msp_structure

Dystrybutor — dystrybutor to partner firmy ESET i firma MSP lub partner typu Menedżer MSP.

Menedżer MSP — zarządza wieloma firmami MSP. Menedżer MSP może mieć także bezpośrednich klientów.

MSP -— docelowa grupa odbiorców tego przewodnika. MSP świadczy usługi swoim klientom. Na przykład MSP zarządza zdalnie komputerami klientów i instaluje produkty firmy ESET oraz zarządza nimi.

Zarządzany MSP — analogicznie jak MSP, ale Zarządzanym MSP zarządza Menedżer MSP.

Klient -— użytkownik końcowy licencji produktów firmy ESET. Klient nie powinien wykonywać interakcji z tymi produktami firmy ESET.

Specyfika środowiska MSP

Model biznesowy MSP wykorzystuje inną konfigurację infrastruktury niż w przypadku przedsiębiorstw lub małych i średnich firm. W środowisku MSP klienci zwykle znajdują się poza siecią firmową MSP. Również serwer ESET PROTECT jest często hostowany poza firmą MSP. Agenty ESET Management muszą mieć bezpośrednią łączność z serwerem ESET PROTECT przez publiczny Internet. Zalecane konfiguracje serwera ESMC dla MSPs to:

Hostowany w chmurze publicznej.

Hostowany w chmurze prywatnej MSP. (Należy otworzyć pewne porty, aby serwer ESET PROTECT był widoczny przez Internet).

Hostowany w sieci prywatnej MSP. (Należy użyć serwera proxy HTTP w celu przekazywania połączeń z Internetu, jeśli serwer nie jest bezpośrednio widoczny).

 

Konfiguracje podstawowe

Konfiguracja scentralizowana — klienci uzyskują dostęp do serwera ESET PROTECT przez Internet. Konsola internetowa ESET PROTECT może być dostępna tylko z sieci firmowej MSP.

 

msp_infra1

 

Konfiguracja rozproszona — klienci uzyskują dostęp do serwera ESET PROTECT przez Internet. Konsola internetowa ESET PROTECT jest dostępna dla MSP przez Internet. Jeśli konsola internetowa jest dostępna przez Internet, należy pamiętać o włączeniu uwierzytelniania dwuskładnikowego.

 

msp_infra2

Migracja z programu ESMC 7.x

W przypadku użytkowników z zaimportowanym kontem EMA 2, którzy uaktualniają z:

ESMC 7.0, drzewo MSP jest synchronizowane po uaktualnieniu programu ESET PROTECT. Wszystkie grupy statyczne i dynamiczne pozostaną niezmienione, a poza tym zostanie skonfigurowane nowe drzewo MSP. Użycie nowego drzewa MSP nie jest wymagane. Zaleca się jednak zmigrowanie (przeniesienie) urządzeń i grup do nowego drzewa MSP.

ESMC 7.1 lub 7.2, drzewo MSP i struktura grupy pozostają niezmienione.