Zaawansowane zabezpieczenia

Zaawansowane zabezpieczenia obejmują bezpieczną komunikację sieciową między komponentami ESET PROTECT:

Certyfikaty i urzędy certyfikacji będą używać algorytmu SHA-256 (zamiast SHA-1).

Serwer ESET PROTECT wykorzystuje szyfrowanie TLS 1.2 do komunikacji z agentami.

Zaawansowane zabezpieczenia wymuszają użycie szyfrowania TLS 1.2 do komunikacji z programem Syslog oraz SMTP.

Użytkownicy serwera MDM: Serwer ESET PROTECT wykorzystuje szyfrowanie TLS 1.2 do komunikacji z serwerem MDM. Nie ma to wpływu na komunikację między serwerem MDM a urządzeniami mobilnymi.

Zaawansowane zabezpieczenia współpracują ze wszystkimi obsługiwanymi systemami operacyjnymi:

Windows

System Linux – Najniższa obsługiwana wersja biblioteki OpenSSL w systemie Linux to openssl-1.0.1e-30. Firma ESET zaleca korzystanie z najnowszej wersji biblioteki OpenSSL (1.1.1). Można sprawdzić zgodność klienta Linux przy pomocy następującego polecenia:
openssl s_client -connect google.com:443 -tls1_2

macOS


note

Zaawansowane zabezpieczenia są domyślnie włączone we wszystkich nowych instalacjach ESET PROTECT 8.1 i nowszych.

Jeśli używasz ESMC lub ESET PROTECT 8.0 z wyłączonymi zabezpieczeniami zaawansowanymi i przeprowadzisz aktualizację do ESET PROTECT 8.1 lub nowszej, zaawansowane zabezpieczenia pozostaną wyłączone. Firma ESET zaleca ich włączenie, wykonując poniższe czynności.

arrow_down_business Włączyć i zastosować zaawansowane zabezpieczenia w sieci