ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Nasadenie agenta pomocou GPO alebo SCCM

Okrem lokálneho nasadenia môžete použiť aj nástroje na správu, ako napr. Group Policy Object (GPO) a System Center Configuration Manager (SCCM), prípadne Symantec Altiris alebo Puppet na vzdialené nasadenie agenta.

Túto metódu odporúčame používať pri hromadnom nasadení ESET Management Agenta na klientske počítače.

Môžete vytvoriť GPO/SCCM skript na nasadenie Agenta na systéme Windows, a to cez Rýchle odkazy > Nasadiť agenta alebo Inštalátory > Vytvoriť inštalátor.

1.Kliknite na Windows > Použiť na nasadenie GPO alebo SCCM.

2.Ak súhlasíte so zasielaním správ o zlyhaní programu a anonymných telemetrických údajov (verzia a typ operačného systému, verzia produktu ESET a ďalšie informácie súvisiace s produktom) spoločnosti ESET, označte možnosť Zúčastniť sa programu zlepšovania produktov.

3.Nadradená skupina – vyberte Nadradenú skupinu, do ktorej ESET PROTECT Web Console zaradí počítač po inštalácii Agenta.

Môžete vybrať existujúcu statickú skupinu alebo vytvoriť novú, do ktorej bude zariadenie pridané po nasadení inštalátora.

Výberom nadradenej skupiny sa do inštalátora pridajú všetky politiky aplikované na túto skupinu.

Výber nadradenej skupiny nemá vplyv na umiestnenie inštalátora. Po vytvorení je inštalátor umiestnený do prístupovej skupiny aktuálneho používateľa. Prístupová skupina nastavuje statickú skupinu objektu a prístup k objektu na základe prístupových práv používateľa.

Nadradená skupina je povinná, ak používate ESET Business Account s lokalitami alebo ESET MSP Administrator, a nepovinná, ak používate ESET Business Account bez lokalít.

4.Názov hostiteľa servera (voliteľné) – zadajte názov hostiteľa alebo IP adresu ESET PROTECT Servera. V prípade potreby špecifikujte číslo Portu (predvolene je to 2222).


warning

Pole Názov hostiteľa servera nepodporuje špeciálne znaky, ako napríklad písmená s diakritikou.

5.Partnerský certifikát:

Certifikát ESET PROTECT – partnerský certifikát na inštaláciu Agenta a certifikačná autorita ESET PROTECT sú zvolené automaticky. Ak chcete použiť iný certifikát, kliknite na Certifikát ESET PROTECT. Zobrazí sa zoznam dostupných certifikátov, z ktorého môžete vybrať vami požadovaný certifikát.

Vlastný certifikát – ak na overenie používate vlastný certifikát, kliknite na Vlastný certifikát > Vybrať, nahrajte daný certifikát vo formáte .pfx a vyberte ho pri inštalácii Agenta. Viac informácií nájdete v kapitole Certifikáty.

Prístupová fráza certifikátu – v prípade potreby zadajte prístupovú frázu certifikátu, napríklad ak ste si prístupovú frázu nastavili počas inštalácie ESET PROTECT Servera (krok, v ktorom ste vytvorili certifikačnú autoritu) alebo ak používate vlastný certifikát s prístupovou frázou. V opačnom prípade ponechajte pole Prístupová fráza certifikátu prázdne.


warning

Prístupová fráza certifikátu nesmie obsahovať nasledujúce znaky: " \ Tieto znaky spôsobujú kritickú chybu počas inicializácie agenta.

6.arrow_down_business Prispôsobiť viac nastavení

7.Kliknite na Dokončiť.

8.Stiahnite si GPO/SCCM skript a inštalátory agenta (32‑bitová verzia, 64‑bitová verzia, ARM64). Druhou možnosťou je stiahnuť si inštalátor Agenta v podobe súboru .msiwebovej stránky spoločnosti ESET – sekcia Samostatné inštalátory.

Kliknutím na príslušný odkaz nižšie si zobrazíte podrobný postup pre dve populárne metódy vzdialeného nasadenia ESET Management Agenta:

Nasadenie ESET Management Agenta cez Group Policy Object (GPO) – tento článok databázy znalostí nemusí byť dostupný vo vašom jazyku.

Nasadenie ESET Management Agenta cez System Center Configuration Manager (SCCM)