ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Lokálne nasadenie agenta

Táto metóda nasadzovania je určená na lokálne inštalácie. Prvým krokom je vytvorenie alebo stiahnutie inštalačného balíka. Tento balík je následne sprístupnený pomocou zdieľaného priečinka, USB kľúča alebo e‑mailu.


important

Inštalačný balík musí byť na klientskom zariadení nainštalovaný správcom alebo používateľom s oprávneniami správcu.


note

Lokálne nasadenie odporúčame použiť len v prípade malých sietí (do 50 počítačov). Vo väčších sieťach môžete nasadiť ESET Management Agenta pomocou GPO alebo SCCM.

Sú dostupné tri spôsoby lokálneho nasadenia:

Vytvorenie inštalátora agenta (obsahujúceho aj bezpečnostný produkt ESET) (iba Windows)

Vytvorenie inštalačného skriptu agenta (Windows, Linux, macOS)

Stiahnutie agenta z webovej stránky spoločnosti ESET (Windows, Linux, macOS)

Povolenia na lokálne nasadenie agenta

Podrobný postup, ako používateľovi udeliť povolenia na lokálne nasadenie ESET Management Agenta, nájdete v tomto príklade.


note

Pri vytváraní inštalátorov agenta bude používateľ pracovať s certifikátmi. Používateľ musí mať povolenie na použitie Certifikátov s prístupom k statickej skupine, kde sa nachádzajú certifikáty. Používateľ bude môcť nasadzovať ESET Management Agenta len v prípade, že mu bolo pridelené povolenie na použitie certifikačnej autority, ktorou je podpísaný samotný certifikát servera. Informácie o tom, ako udeliť prístupové práva k certifikátom bez možnosti prístupu k certifikačným autoritám, nájdete v tomto príklade. Prezrite si zoznam povolení, kde sa dozviete viac o prístupových právach.