ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Certifikačné autority

Certifikačné autority sú zobrazené a spravované v sekcii Certifikačné autority. Ak používate viaceré certifikačné autority, môžete na ich triedenie a zoradenie použiť filtre.


note

Na prístup k certifikačným autoritám a certifikátom sa vyžadujú povolenia, ktoré sa prideľujú v rámci rovnakej kategórie povolení nazvanej Certifikáty. Certifikáty a certifikačné autority vytvorené počas inštalácie, ako aj tie vytvorené neskôr správcom sú zahrnuté v statickej skupine Všetko. Prezrite si zoznam povolení, kde sa dozviete viac o prístupových právach.

Kliknite na Akcie pre spravovanie vybranej certifikačnej autority:

add_new_default Novávytvorenie novej certifikačnej autority.

icon_tags ZnačkyUpravte značky (priradenie, zrušenie priradenia, vytvorenie, odstránenie).

edit_default Upraviť – úprava popisu certifikačnej autority.

audit_log Protokol audituZobrazenie protokolu auditu pre vybranú položku.

delete_default Vymazať – vymazanie zvolenej certifikačnej autority.

import_default Importovať verejný kľúč

export_default Exportovať verejný kľúč – táto možnosť slúži na zálohovanie certifikačných autorít.

move_default Prístupová skupina > move_default Presunúť – Objekt možno presunúť do inej statickej skupiny, kde bude dostupný používateľom s dostatočnými právami k cieľovej skupine. Zmena prístupovej skupiny je užitočná v prípade riešenia problémov týkajúcich sa prístupu ostatných používateľov. Prístupová skupina nastavuje statickú skupinu objektu a prístup k objektu na základe prístupových práv používateľa.

Prispôsobenie filtrov a rozloženia

Môžete si prispôsobiť aktuálne zobrazenie obrazovky Web Console:

Správa bočného panela a hlavnej tabuľky.

Pridanie filtra a uložené predvoľby filtrov. Na filtrovanie zobrazených položiek môžete použiť značky.


example

Ako udeliť prístupové práva k certifikátom bez možnosti prístupu k certifikačným autoritám

Ak Správca nechce používateľovi s menom John udeliť prístup k certifikačným autoritám ESET PROTECT, no zároveň mu potrebuje prideliť povolenie na používanie certifikátov, je potrebné (cez účet správcu) vykonať nasledujúce kroky:

1.Vytvorte novú statickú skupinu nazvanú Certifikáty.

2.Vytvorte nový súbor povolení.

a.Tento súbor povolení pomenujte Povolenia pre certifikáty.

b.V sekcii Statické skupiny pridajte novovytvorenú skupinu Certifikáty.

c.V sekcii Oprávnenia k funkciám je potrebné zvoliť povolenie na zápis pre kategóriu Certifikáty.

d.V sekcii Používatelia kliknite na icon_expand Natívni používatelia a zvoľte Johna.

e.Súbor povolení uložte kliknutím na Dokončiť.

3.Presuňte certifikáty zo statickej skupiny Všetko do novovytvorenej skupiny Certifikáty:

a.Prejdite do časti Viac > Partnerské certifikáty.

b.Označte začiarkavacie políčka checkbox_ok vedľa tých certifikátov, ktoré chcete presunúť.

c.Kliknite na Akcie > move_default Prístupová skupina, zvoľte statickú skupinu nazvanú Certifikáty a následne kliknite na OK.

Používateľ John môže odteraz upravovať a používať presunuté certifikáty. Na druhej strane certifikačné autority sú bezpečne uložené mimo dosah daného používateľa. John nebude môcť používať existujúce certifikačné autority (umiestnené v skupine Všetko) dokonca ani na podpisovanie certifikátov.