ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Vytvorenie novej certifikačnej autority

Pre vytvorenie novej certifikačnej autority prejdite do sekcie Viac > Certifikačné autority a kliknite na tlačidlo Akcia > add_new_defaultNová v dolnej časti okna.

Certifikačná autorita

Zadajte Popis certifikačnej autority a taktiež Prístupovú frázu. Prístupová fráza musí obsahovať aspoň 12 znakov.

Atribúty (Predmet)

1.Zadajte Spoločný názov (názov) certifikačnej autority. Zadajte jedinečný názov, aby bolo možné odlíšiť viaceré certifikačné autority. Môžete prípadne zadať aj dodatočné informácie o danej certifikačnej autorite.

2.Vyplňte polia Platné od a Platné do pre nastavenie doby platnosti certifikátu.


note

Pre všetky certifikáty a certifikačné autority vytvorené počas inštalácie súčastí nástroja ESET PROTECT musí byť hodnota „Platné od“ nastavená na dva dni pred vytvorením certifikátu.

Pre všetky certifikáty a certifikačné autority vytvorené v ESET PROTECT Web Console musí byť hodnota „Platné od“ nastavená na jeden deň pred vytvorením certifikátu. Dôvodom je pokryť všetky možné časové odchýlky medzi všetkými dotknutými systémami.

Napríklad certifikačná autorita a certifikát vytvorené 12. januára 2017 počas inštalácie budú mať hodnotu „Platné od“ prednastavenú na 10. januára 2017 00:00:00 a certifikačná autorita a certifikát vytvorené 12. januára 2017 v ESET PROTECT Web Console budú mať hodnotu „Platné od“ prednastavenú na 11. januára 2017 00:00:00.

3.Kliknite na Uložiť pre uloženie novej certifikačnej autority. Vytvorená certifikačná autorita bude teraz zobrazená v zozname certifikačných autorít v časti Viac > Certifikačné autority a je pripravená na použitie. Certifikačná autorita je umiestnená do domácej skupiny používateľa, ktorý túto certifikačnú autoritu vytvoril.

create_a_new_cert_authority

Pre správu certifikačnej autority kliknite na začiarkavacie políčko vedľa jej názvu v zozname a použite kontextové menu (kliknite ľavým tlačidlom myši na certifikačnú autoritu) alebo tlačidlo Akcia v dolnej časti okna. Dostupné možnosti sú Importovať verejný kľúč a Exportovať verejný kľúč alebo Upraviť certifikačnú autoritu.