ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Export verejného kľúča

Ak chcete exportovať certifikačnú autoritu, kliknite na Viac > Certifikačné autority.


note

Na export verejného kľúča musí mať používateľ pridelené povolenie na použitie certifikátov (v rámci kategórie povolení Certifikáty). Podrobnejšie informácie nájdete v tejto kapitole obsahujúcej kompletný zoznam povolení.

1.Vyberte certifikačnú autoritu zo zoznamu a kliknite na začiarkavacie políčko vedľa jej názvu.

export_a_public_key

2.Vyberte si jednu z možností exportu:

a.Kliknite na Akcie > export_default Exportovať verejný kľúč. Túto možnosť vyberte v prípade, ak chcete importovať verejný kľúč do inej inštalácie ESET PROTECT On-Prem (migrácia z jedného servera na druhý). Zadajte názov pre verejný kľúč a kliknite na Uložiť. Verejný kľúč bude exportovaný ako .der súbor.

b.Kliknite na Akcie > export_default Exportovať verejný kľúč ako Base64. Skopírujte reťazec certifikátu s kódovaním Base64 alebo kliknite na Stiahnuť a stiahnite si certifikát s kódovaním Base64 ako súbor.

export_public_key_cerf

 


important

Ak vymažete pôvodnú certifikačnú autoritu ESET PROTECT a vytvoríte novú, nebude funkčná. Pred nahradením certifikačnej autority budete najprv musieť vytvoriť a distribuovať partnerské certifikáty podpísané novou certifikačnou autoritou. Taktiež je potrebné zmeniť certifikát servera v sekcii Viac > Nastavenia a následne reštartovať službu ESET PROTECT Server.