ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Protokol auditu

Keď používateľ vykoná akciu v rozhraní ESET PROTECT Web Console, daná akcia sa zaznamená do protokolu. Protokoly auditu sa vytvárajú v prípade, že dôjde k vytvoreniu alebo zmene objektu v ESET PROTECT Web Console (napr. počítač, politika, detekcia atď.).

Protokol auditu je nová sekcia dostupná v nástroji ESET PROTECT On-Prem. Protokol auditu obsahuje tie isté informácie ako report Protokol auditu, umožňuje však pohodlné filtrovanie zobrazených údajov. Môžete si tiež priamo prezerať filtrovaný protokol auditu pre rôzne objekty Web Console, a to kliknutím na konkrétny objekt Web Console a zvolením možnosti audit_log Protokol auditu.

Protokol auditu umožňuje správcovi kontrolovať aktivity vykonávané v rozhraní ESET PROTECT Web Console, čo je užitočné hlavne v prípade, že máte viacerých používateľov Web Console.


important

Na prezeranie protokolu auditu musí mať používateľ Web Console súbor povolení s funkciou protokolu auditu.


note

Povolenie na prístup k protokolu auditu umožňuje používateľovi zobraziť si zaznamenané akcie všetkých ostatných používateľov a domén, a to dokonca aj akcie týkajúce sa objektov, ku ktorým používateľ nemá dostatočné práva na čítanie.

auditing

Kliknutím na riadok v protokole auditu môžete vykonať nasledujúce akcie:

details_default Zobraziť podrobnosti objektu

Zobrazia sa podrobnosti o kontrolovanom objekte.

mn_icn_user_normal Zobraziť podrobnosti používateľa

Zobrazia sa informácie o používateľovi, ktorý vykonal akciu pre daný objekt.

audit_log Protokol auditu

Zobrazí sa protokol auditu pre vybraný objekt.

selected_user Protokol auditu pre vybraného používateľa

Zobrazí sa protokol auditu pre vybraného používateľa.

time_interval Časové okno pre vybraný objekt

Zobrazí sa protokol auditu pre vybraný objekt so zapnutým filtrovaním podľa času výskytu.

Kliknutím na Pridať filter môžete filtrovať tabuľku podľa rôznych kritérií:

<= Výskyt – zadajte dátum a čas, pred ktorým bola akcia vykonaná.

>= Výskyt – zadajte dátum a čas, po ktorom bola akcia vykonaná.

Akcia – vyberte vykonanú akciu.

Doména auditu – vyberte zmenený objekt Web Console.

Používateľ auditu – vyberte používateľa Web Console, ktorý vykonal akciu.

Výsledok – vyberte výsledok akcie.