ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Značky

ESET PROTECT On-Prem umožňuje označiť všetky relevantné objekty (počítače, detekcie, úlohy, inštalátory, politiky, oznámenia, licencie atď.) vlastnými značkami, ktoré môžu byť použité na vylepšenie filtrovania a vyhľadávania. Značky sú integrované natívne vo všetkých hlavných sekciách ESET PROTECT Web Console.

Značky predstavujú kľúčové slová definované používateľom, ktoré používateľ môže pridať k rôznym objektom a zjednodušiť tak ich zaraďovanie do skupín, filtrovanie a vyhľadávanie. Môžete napríklad priradiť značku „VIP“ k všetkým objektom, ktoré súvisia so skupinou cieľových používateľov.

Značky môžete vytvárať a priraďovať manuálne. MSP objekty sú automaticky označené názvom zákazníka.

Panel značky

Existujúce značky sú zobrazené v sekcii Značky, ktorá sa nachádza vľavo dole vedľa hlavnej ponuky ESET PROTECT Web Console:

tags_section                tags_section_existing_tags

Oprávnenia pre správu značiek

Aby bolo možné spravovať značky pre konkrétny objekt, používateľ musí mať prístupové práva na Použitie (priradený súbor povolení) k objektu. Ďalší používatelia môžu spravovať značky, t. j. iný používateľ môže odstrániť vami vytvorenú značku.

Priraďovanie značiek

Značky môžete priradiť k jednému alebo viacerým objektom.

Ak chcete priradiť značky, označte začiarkavacie pole vedľa objektov a kliknite na Počítač > icon_tags Značky:

tags_edit

Ak chcete priradiť už existujúce značky, kliknite do zobrazeného poľa, vyberte požadovanú značku zo zoznamu a kliknite na Aplikovať.

tags_assign_existing

Vytvorenie novej značky

Pre vytvorenie novej značky zadajte jej názov, vyberte možnosť Vytvoriť „vami zadaný názov značky“ a kliknite na Aplikovať. Názov existujúcej značky nie je možné upraviť.

tags_create

Filtrovanie objektov podľa značiek

Kliknite na značku pre aplikovanie filtra na zobrazené objekty. Označené značky sú modré.

tags_filter

Zrušenie priradenia značiek

Ak chcete zrušiť priradenie značiek, označte začiarkavacie pole vedľa objektov a kliknite na Počítač > icon_tags Značky. Odstráňte značku kliknutím na X a kliknite na Aplikovať.

tags_unassign

Odstránenie značky

Ak chcete odstrániť značku, podržte kurzor myši nad značkou v paneli Značky a kliknite na ikonu icon_close. Následne kliknutím na OK potvrďte, že chcete značku odstrániť zo všetkých objektov v ESET PROTECT Web Console.

tags_delete