ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Vzdialené nasadenie agenta

Sú dostupné nasledujúce spôsoby vzdialeného nasadenia:

ESET Remote Deployment Tool – tento nástroj vám umožňuje nasadiť inštalačné balíky ESET Management Agenta (a bezpečnostného produktu ESET) vytvorené cez ESET PROTECT Web Console.

Group Policy Object (GPO) a System Center Configuration Manager (SCCM)Túto metódu odporúčame používať pri hromadnom nasadení ESET Management Agenta na klientske počítače.

Serverová úloha Nasadenie agentov – alternatíva k metódam GPO a SCCM.

Pri problémoch so vzdialeným nasadením ESET Management Agenta (napríklad zlyhá serverová úloha Nasadenie agentov) si prezrite informácie na nasledujúcich odkazoch:

Riešenie problémov – nasadenie agenta

Riešenie problémov – pripojenie agenta

Ukážkové scenáre nasadenia ESET Management Agenta

Povolenia na vzdialené nasadenie agenta

Ak chcete používateľovi povoliť vytvárať GPO inštalátory a SCCM skripty, nastavte pre daného používateľa povolenia podľa nášho príkladu.

V rámci používania serverovej úlohy „Nasadenie agentov“ je nevyhnutné používateľovi prideliť nasledujúce povolenia:

povolenie na zápis v rámci skupín a počítačov, na ktorých má prebehnúť nasadenie (kategória povolení Skupiny a počítače),

povolenie na použitie certifikátov (kategória povolení Certifikáty) s prístupom k statickej skupine, kde sa nachádzajú certifikáty,

povolenie na použitie serverovej úlohy Nasadenie agentov (v rámci kategórie povolení Serverové spúšťače a úlohy).