ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

ESET Remote Deployment Tool

ESET Remote Deployment Tool je nástroj, ktorý umožňuje jednoduchú distribúciu inštalačných balíkov vytvorených pomocou ESET PROTECT On-Prem na nasadenie ESET Management Agenta a bezpečnostných produktov ESET vzdialene na počítače v sieti.

ESET Remote Deployment Tool si môžete zadarmo stiahnuť z webovej stránky spoločnosti ESET ako samostatnú súčasť ESET PROTECT On-Prem. Tento nástroj je určený predovšetkým na nasadenie v malých a stredne veľkých sieťach a spúšťa sa pod účtom s oprávneniami správcu.


note

ESET Remote Deployment Tool je samostatný nástroj určený na nasadenie ESET Management agentov na klientske počítače s podporovanými operačnými systémami Windows.

Pre nasadenie ESET Management Agenta a bezpečnostného produktu ESET pomocou tejto metódy postupujte podľa krokov nižšie:

1.Z webovej stránky spoločnosti ESET stiahnite nástroj ESET Remote Deployment Tool.

2.Uistite sa, že sú splnené všetky požiadavky.

3.Spustite nástroj ESET Remote Deployment Tool na klientskom počítači.

4.Vyberte si jednu z nasledujúcich možností nasadenia:

Active Directory – pri zvolení tejto možnosti bude potrebné zadať prístupové údaje k Active Directory. Táto možnosť vám umožňuje exportovať štruktúru Active Directory a následne ju importovať do ESET PROTECT On-Prem.

Scan Network – prostredníctvom tejto možnosti môžete nájsť počítače v sieti zadaním konkrétneho rozsahu IP adries.

Import list – táto možnosť vám umožňuje importovať súbor so zoznamom názvov hostiteľov alebo IP adries.

Add computers manually – v rámci tejto možnosti je potrebné pridať zoznam názvov hostiteľov alebo IP adries manuálne.


note

Nasadenie môže zlyhať z niekoľkých dôvodov. V prípade akýchkoľvek problémov s nasadením si prečítajte kapitolu Riešenie problémov alebo Ukážkové scenáre nasadenia ESET Management Agenta.