ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Vyhľadávanie počítačov v lokálnej sieti

Táto kapitola dopĺňa predchádzajúcu kapitolu a popisuje kroky, ktoré je potrebné dodržať pri nasadzovaní ESET Management Agenta a bezpečnostného produktu ESET:

1.Prečítajte si Licenčnú dohodu s koncovým používateľom (EULA), potvrďte ju, a následne kliknite na Ďalej.

2.Do poľa IP Ranges zadajte rozsah IP adries siete vo formáte 10.100.100.10-10.100.100.250

3.Vyberte si jednu z nasledujúcich možností vyhľadávania (Scan methods):

Ping scan – vyhľadá klientske počítače pomocou príkazu ping.


note

Majte na pamäti, že niektoré klientske počítače v tejto sieti nemusia na príkaz ping reagovať v závislosti od nastavení firewallu.

Port scan – na vyhľadanie počítačov je použitá technika skenovania portov. V kapitole Používané porty nájdete informácie o portoch používaných na vzdialené nasadenie ESET Management Agentov. Štandardný port je 445.

4.Pre vyhľadanie počítačov v sieti kliknite na Start scan.

5.Označte počítače, ktoré chcete pridať a kliknite na Next.

6.Zobrazia sa vami zvolené počítače, na ktorých má prebehnúť vzdialené nasadenie. Uistite sa, že všetky počítače sú pridané, a následne kliknite na Next (Ďalej).


important

Všetky zvolené počítače musia mať rovnakú platformu (64-bitový alebo 32-bitový operačný systém).

7.Kliknite na Prehľadávať a vyberte inštalačný balík vytvorený cez ESET PROTECT Web Console (lokálna alebo cloudová verzia).

Môžete tiež použiť offline inštalačný balík ESET (súbor .dat) vytvorený cez Live Installer (len v prípade cloudovej verzie ESET PROTECT).

Pokiaľ na vašom lokálnom počítači nie je nainštalované žiadne iné bezpečnostné riešenie, zrušte označenie možnosti Use ESET AV Remover (Použiť ESET AV Remover). Nástroj ESET AV Remover dokáže odstrániť niektoré aplikácie.

8.Zadajte prihlasovacie údaje k cieľovým počítačom. Pokiaľ sú počítače súčasťou domény, zadajte prihlasovacie údaje k účtu doménového administrátora. Pri použití prihlasovacích údajov lokálneho správcu bude potrebné na cieľových počítačoch vypnúť Kontrolu používateľských kont (UAC). Ak označíte možnosť Use current user credentials, automaticky sa vyplnia prihlasovacie údaje aktuálne prihláseného používateľa.

9.Vyberte Spôsob nasadenia, t. j. metódu umožňujúcu spúšťanie programov na vzdialených zariadeniach. Built-in metóda je predvoleným nastavením a podporuje chybové hlásenia systému Windows. Na nasadenie je možné použiť taktiež nástroj tretej strany PsExec. Vyberte jednu z týchto dvoch možností a kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).

deploy_tool


important

Ak ste vybrali PsExec, nasadenie zlyhá, pretože nástroj nedokáže prijať licenčnú dohodu s koncovým používateľom PsExec. Pre úspešné nasadenie otvorte príkazový riadok a manuálne spustite príkaz PsExec.

10. Akonáhle sa začne proces inštalácie, zobrazí sa správa „Success“ (Úspešné). Nasadenie dokončíte kliknutím na tlačidlo Finish (Dokončiť). Ak sa nasadenie nepodarí, kliknutím na položku More info (Viac informácií) v stĺpci Status (Stav) zobrazíte ďalšie podrobnosti. Môžete vygenerovať zoznam počítačov, na ktorých sa inštalačný balík nepodarilo nasadiť. Kliknite na tlačidlo Browse (Prehľadávať) vedľa poľa Export failed computers (Exportovať zoznam počítačov s neúspešným nasadením), následne vyberte súbor .txt, do ktorého chcete zoznam uložiť, a kliknite na Export failed computers (Exportovať zoznam počítačov s neúspešným nasadením).

deploy_tool_success

Správne fungovanie ESET Management Agenta na klientskom počítači si môžete overiť pomocou protokolu (umiestnený na klientskom počítači v C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\Logs\status.html).


note

Nasadenie môže zlyhať z niekoľkých dôvodov. V prípade akýchkoľvek problémov s nasadením si prečítajte kapitolu Riešenie problémov alebo Ukážkové scenáre nasadenia ESET Management Agenta.