ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Nastavenia ESET Management Agenta

Nastavenia ESET Management Agenta môžete upraviť pomocou politiky pre ESET Management Agenta.

Pre ESET Management Agenta existuje niekoľko prednastavených politík, napríklad Pripojenie – Pripojiť každých... (časový interval pripájania agenta k serveru) alebo Hlásenia aplikácií – Hlásiť všetky nainštalované aplikácie (nielen aplikácie spoločnosti ESET). Postup, ako vynútiť konkrétnu politiku len na určitú podsieť, je uvedený v tomto príklade.

Kliknite na Politiky a rozbaľte sekciu Vstavané politiky > ESET Management Agent, kde môžete upravovať existujúce alebo vytvárať nové politiky.

icon_sectionPripojenie

Pripájať sa k týmto serverom – kliknite na Upraviť zoznam serverov na upresnenie podrobností pripojenia k ESET PROTECT Serveru (názov hostiteľa/IP adresa a číslo portu). Je možné zadať viacero ESET PROTECT Serverov. Politiku s týmto nastavením môžete využiť napríklad pri zmene IP adresy vášho ESET PROTECT Servera alebo v prípade, že vykonávate migráciu.

Dátový limit – vyberte maximálny počet bajtov pre odosielanie dát.

Interval pripojenia – zvoľte pravidelný interval a upresnite časovú hodnotu intervalu pripojenia na Server (prípadne použite CRON výraz).

Certifikát – môžete spravovať partnerské certifikáty pre ESET Management Agenta. Kliknite na Zmeniť certifikát a vyberte, ktorý certifikát by mal byť používaný ESET Management Agentom. Viac informácií nájdete v kapitole Partnerské certifikáty.

icon_sectionAktualizácie

Interval aktualizácie – časový interval, v ktorom budú prijímané aktualizácie. Môžete zvoliť pravidelný interval a upresniť nastavenia alebo môžete použiť CRON výraz.

Aktualizačný server – aktualizačný server, z ktorého bude ESET Management Server sťahovať aktualizácie.

Typ aktualizácie – vyberte požadovaný typ aktualizácie. Na výber je pravidelná alebo predbežná aktualizácia. Neodporúčame výber predbežnej aktualizácie pre produkčné systémy, pretože to môže predstavovať bezpečnostné riziko.

Zapnúť automatické aktualizácie – táto možnosť sa týka ESET Management Agenta 8.1 a novších verzií. Predvolene sa ESET Management Agent automaticky aktualizuje na najnovšiu kompatibilnú verziu. Vypnutím tejto možnosti deaktivujete automatickú aktualizáciu ESET Management Agenta.

icon_sectionNastavenia

Ochrana nastavení heslom je funkcia, ktorá slúži na ochranu ESET Management Agenta (iba na systéme Windows). Kliknutím na Nastaviť vedľa položky Ochrana nastavení heslom zapnete ochranu heslom pre nastavenia ESET Management Agenta.


important

Ochrana nastavení heslom bola vo verzii 10.1 vylepšená. Teraz môžete nastaviť heslo zvlášť pre agenta vo verzii 10.0 a staršej a zvlášť pre agenta vo verzii 10.1 a novšej.

Nastavené heslo si uschovajte na bezpečnom mieste. Ak je ESET Management Agent chránený heslom, pri odinštalovaní, oprave aj aktualizácii (so zmenami) musíte zadať heslo.

icon_sectionPokročilé nastavenia

HTTP Proxy – môžete používať proxy server, prostredníctvom ktorého budú klientske zariadenia v sieti pristupovať do internetu, ako aj replikovať dáta Agenta na ESET PROTECT Server.

oTyp konfigurácie proxy

Globálne proxy – túto možnosť použite v prípade, ak chcete, aby bol na replikáciu agenta a ukladanie ESET služieb do vyrovnávacej pamäte (napr. aktualizácie) použitý rovnaký proxy server.

Rôzne proxy pre každú službu – túto možnosť použite v prípade, ak chcete, aby jeden proxy server slúžil na replikáciu agenta a druhý na ukladanie služieb ESET do vyrovnávacej pamäte (napr. aktualizácie).

oGlobálne proxy – táto možnosť je dostupná len v prípade, že ju vyberiete v sekcii Typ konfigurácie proxy. Kliknite na Upraviť a nastavte svoje proxy.

Dve možnosti spomenuté nižšie sú dostupné len ak vyberiete možnosť Rôzne proxy pre každú službu. Môžete tiež nastaviť proxy napr. len pre Služby ESET a ponechať Replikáciu vypnutú. Použitím možnosti Použiť priame pripojenie, ak nie je k dispozícii HTTP proxy vyriešite situáciu, keby bol klient mimo dosah proxy.

oReplikácia (na server ESET určený na vzdialenú správu) – nastavte proxy, pomocou ktorého sa bude agent pripájať na server.

oSlužby ESET – nastavte proxy, pomocou ktorého sa budú služby ESET ukladať do vyrovnávacej pamäte.

Pokyn na prebudenie – ESET PROTECT Server dokáže spustiť okamžitú replikáciu ESET Management Agenta na klientskom počítači prostredníctvom služby EPNS. Toto je užitočné, ak nechcete čakať na pravidelný interval pripojenia ESET Management Agenta na ESET PROTECT Server. Ak napríklad chcete, aby bola úloha spustená na klientoch okamžite, alebo ak chcete, aby bola politika uplatnená ihneď.

Kompatibilita – na umožnenie správy bezpečnostných produktov spoločnosti ESET verzie 5 alebo staršej prostredníctvom ESET Management Agenta musí byť nastavený špecifický načúvací port. Bezpečnostné produkty ESET musia byť nakonfigurované tak, aby boli nasmerované na tento port, a adresa ESET PROTECT Servera musí byť nastavená na localhost.

Operačný systém – pomocou prepínačov nastavte hlásenia určitých informácií alebo problémov na klientskom počítači. Ak chcete napríklad zapnúť hlásenia o inštalácii aplikácií tretích strán, povoľte možnosť Hlásiť aj nainštalované aplikácie, ktoré nie sú od spoločnosti ESET.

Repozitár – umiestnenie repozitára, kde sú uložené všetky inštalačné súbory.


note

Pre repozitár je prednastavená možnosť AUTOSELECT.

 

Program vylepšovania produktu – môžete zapnúť alebo vypnúť odosielanie správ o zlyhaní programu a anonymných telemetrických údajov do spoločnosti ESET.

Zapisovanie do protokolov – môžete nastaviť úroveň podrobnosti protokolov, čím určíte úroveň informácií, ktoré budú zhromažďované a zapisované do protokolov – od úrovne Sledovanie (informačné) až po Závažné (najdôležitejšie, kritické informácie). Aktuálny súbor protokolu ESET Management Agenta nájdete na klientskom počítači.

Priradenie

Vyberte klientske zariadenia, pre ktoré má byť daná politika určená. Kliknite na Priradiť pre zobrazenie všetkých statických a dynamických skupín vrátane zariadení, ktoré do týchto skupín patria. Vyberte zariadenie, na ktoré chcete politiku uplatniť, a kliknite na OK.

Súhrn

Skontrolujte nastavenia danej politiky a kliknite na Dokončiť.

Môžete si vyžiadať konfiguráciu agenta na spravovanom počítači, aby ste si pozreli nastavenia politiky agenta: kliknite na Počítače > kliknite na počítač > Podrobnosti > Konfigurácia > Požiadať o konfiguráciu.