ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

CRON výraz

CRON výraz sa používa na nastavovanie podmienky spúšťania. Hlavne sa však používa na plánované opätovné spúšťanie. Je to textový reťazec pozostávajúci zo šiestich alebo siedmich polí, ktoré predstavujú individuálne hodnoty plánu. Tieto polia sú oddelené medzerou a obsahujú niektorú z povolených hodnôt v rôznych kombináciách.

CRON výraz môže byť jednoduchý, napr.: * * * * ? * alebo zložitejší, napr.: 0/5 14,18,3-39,52 * ? JAN,MAR,SEP MON-FRI 2012-2020

Zoznam hodnôt, ktoré môžete použiť v CRON výraze:

Názov

Vyžaduje sa

Hodnota

Povolené špeciálne znaky

Sekundy

Áno

0-59

, - * / R

Minúty

Áno

0-59

, - * / R

Hodiny

Áno

0-23

, - * / R

Deň v mesiaci

Áno

1-31

, - * / ? L W

Mesiac

Áno

1-12 alebo JAN-DEC

, - */

Deň v týždni

Áno

0-6 alebo SUN-SAT

, - / ? L #

Rok

Áno

1970-2099

, - * /

Syntax CRON výrazu je nasledujúca:

 

┌────────── Sekundy (0 – 59)

│  ┌────────── Minúty (0 – 59)

│  │  ┌────────── Hodiny (0 – 23)

│  │  │  ┌────────── Deň v mesiaci (1 – 31)

│  │  │  │  ┌────────── Mesiac (1 – 12 alebo JAN-DEC)

│  │  │  │  │  ┌────────── Deň v týždni (0 – 6 alebo SUNSAT)(napr., 0 je to isté ako SUN)

│  │  │  │  │  │  ┌────────── Rok

│  │  │  │  │  │  │

*  *  *  *  *  ?  *

0 0 0 znamená polnoc (sekundy, minúty, hodiny).

Použite znak ? v prípade, že hodnota nemôže byť definovaná, pretože bola definovaná v inom poli (deň v mesiaci alebo deň v týždni).

Znak * predstavuje každý výskyt (sekundy, minúty, hodiny, deň v mesiaci, mesiac, deň v týždni, rok).

SUN znamená nedeľa.


note

V názvoch mesiacov a dní v týždni sa nerozlišujú malé a veľké písmená. Napríklad, MON je akceptovateľné aj v podobe mon a JAN je akceptovateľné aj v podobe jan.

Špeciálne znaky:

Čiarka (,)

Čiarky sa používajú na oddeľovanie položiek v zozname. Napríklad, ak použijete „MON,WED,FRI“ v 6. poli (deň v týždni), bude to znamenať pondelky, stredy a piatky.

Spojovník  (-)

Spojovník sa používa na určenie rozsahu. Napríklad, 2012-2020 znamená každý rok medzi 2012 a 2020 (vrátane).

Hviezdička (*)

Tento znak sa používa ako zástupný symbol pre všetky možné hodnoty v danom poli. Napríklad, * v poli minúty bude predstavovať každú minútu. Hviezdička nemôže byť použitá v poli deň v týždni.

Otáznik (?)

Pri výbere konkrétneho dňa môžete zadať buď deň v mesiaci, alebo deň v týždni. Nemôžete zadať oba. Ak zadáte deň v mesiaci, musíte použiť ? pre deň v týždni a naopak. Napríklad, ak chcete, aby sa spúšťač aktivoval v určitý deň v mesiaci (napr. 10.), ale nezáleží na tom, ktorý deň by to mal presne byť, zadajte hodnotu 10 do poľa deň v mesiaci a otáznik ? zadajte do poľa deň v týždni.

Hash (#)

Tento znak sa používa na definovanie „n-tého“ dňa v mesiaci. Napríklad, hodnota 4#3 v poli deň v týždni predstavuje tretí štvrtok v mesiaci (deň 4 = štvrtok a #3 = 3. štvrtok v mesiaci). Ak zadáte #5 a mesiac nemá toľko dní, podmienka nebude uplatnená a spúšťač sa neaktivuje.

Lomka (/)

Lomka popisuje inkrementy rozsahu. Napríklad, 3-59/15 v 2. poli (minúty) predstavuje tretiu minútu v hodine a každých ďalších 15 minút.

Posledný (L)

Ak sa použije v poli deň v týždni, umožní vám vytvoriť špecifickú konštrukciu, ako napr. posledný piatok (5L) v mesiaci. V poli deň v mesiaci predstavuje posledný deň mesiaca. Napríklad, 31. deň v januári a 28. deň vo februári.

Pracovný deň v týždni (W)

Znak W je povolený pre pole deň v mesiaci. Používa sa len pre pracovné dni (pondelok – piatok) a v prípade, že deň v mesiaci pripadne na víkend, použije sa najbližší pracovný deň. Napríklad, ak zadáte 15W ako hodnotu do poľa deň v mesiaci, bude to znamenať najbližší pracovný deň k 15. dňu v mesiaci. To znamená, že ak 15. vychádza na sobotu, spúšťač sa aktivuje v piatok 14. Ak 15. vychádza napr. na nedeľu, spúšťač sa aktivuje v pondelok 16. Ak však zadáte 1W ako hodnotu pre deň v mesiaci, pričom 1. je sobota, spúšťač sa aktivuje v pondelok 3.


note

Znaky L a W sa môžu v poli deň v mesiaci aj kombinovať, výsledkom čoho bude LW, čo znamená posledný pracovný deň v mesiaci.

Náhodný (R)

R predstavuje špeciálny znak pre ESET PROTECT On-Prem CRON výraz, ktorý umožňuje definovať náhodné časové momenty. Napríklad, R 0 0 * * ? * aktivuje spúšťač každý deň o 00.00 v náhodnú sekundu (0-59).


important

Odporúčame vám používať náhodné časové momenty, aby sa zabránilo tomu, že sa všetky ESET Management Agenty pripoja na váš ESET PROTECT Server naraz.

Nižšie nájdete skutočné príklady, ktoré znázorňujú niektoré variácie CRON výrazu:

CRON výraz

Význam

0 0 12 * * ? *

Spustí sa každý deň o 12.00 (poludnie).

R 0 0 * * ? *

Spustí sa každý deň o 00.00 v náhodnú sekundu (0-59).

R R R 15W * ? *

Spustí sa v 15. dni každý mesiac v náhodnom čase (sekundy, minúty, hodiny). Ak 15. vychádza na sobotu, spúšťač sa aktivuje v piatok 14. Ak 15. vychádza napr. na nedeľu, spúšťač sa aktivuje v pondelok 16.

0 15 10 * * ? 2016

Spustí sa každý deň o 10.15 v priebehu roka 2016.

0 * 14 * * ? *

Spustí sa každú minútu medzi 14.00 a 14.59, každý deň.

0 0/5 14 * * ? *

Spustí sa každých minút medzi 14.00 a 14.55, každý deň.

0 0/5 14,18 * * ? *

Spustí sa každých 5 minút medzi 14.00 a 14.55 a každých 5 minút medzi 18.00 a 18.55, každý deň.

0 0-5 14 * * ? *

Spustí sa každú minútu medzi 14.00 a 14.05, každý deň.

0 10,44 14 ? 3 WED *

Spustí sa o 14.10 a 14.44 každú stredu v mesiaci marec.

0 15 10 ? * MON-FRI *

Spustí sa o 10.15 každý pracovný deň (pondelok, utorok, streda, štvrtok a piatok).

0 15 10 15 * ? *

Spustí sa o 10.15 v 15. dni každého mesiaca.

0 15 10 ? * 5L *

Spustí sa o 10.15 posledný piatok každého mesiaca.

0 15 10 ? * 5L 2016-2020

Spustí sa o 10.15 každý posledný piatok každého mesiaca od roku 2016 do roku 2020 (vrátane).

0 15 10 ? * 5#3 *

Spustí sa o 10.15 tretí piatok každého mesiaca.

0 0 * * * ? *

Spustí sa každú hodinu, každý deň.