ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Vyžiadanie SysInspector protokolu (iba Windows)

Úloha Vyžiadať SysInspector protokol je určená na vyžiadanie SysInspector protokolu z klientskych bezpečnostných produktov.


note

ESET SysInspector je možné spúšťať len na počítačoch so systémom Windows.

Vyberte si jednu z nasledujúcich možností vytvorenia novej klientskej úlohy:

Kliknite na Úlohy > Nová > add_new_defaultKlientska úloha.

Kliknite na Úlohy, vyberte požadovaný typ úlohy a kliknite na Nová > add_new_defaultKlientska úloha.

Kliknite na cieľové zariadenie v sekcii Počítače a vyberte icon_tasks Úlohy > add_new_defaultNová úloha. Túto úlohu môžete spustiť aj zo sekcie Počítače kliknutím na počítač > Podrobnosti > Protokoly > Požiadať o protokol (iba Windows).

Základné

V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Nastavenia

Ukladať protokol na strane klienta – túto možnosť vyberte vtedy, ak chcete ukladať protokol SysInspector na strane klienta aj na ESET PROTECT Server. Napríklad, ak je na klientskom počítači nainštalovaný produkt ESET Endpoint Security, protokol je uložený v umiestnení C:\Program Data\ESET\ESET Security\SysInspector.

Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Vytvorí sa klientska úloha a zobrazí sa malé okno:

Kliknutím na Vytvoriť spúšťač (odporúčané) nastavíte ciele klientskych úloh (počítače alebo skupiny) a spúšťač.

Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač môžete vytvoriť neskôr kliknutím na inštanciu klientskej úlohy a výberom možnosti restart_default Spustiť na z roletového menu.

client_task_finish

Indikátor priebehu, ikonu stavupodrobnosti každej vytvorenej úlohy si môžete pozrieť v sekcii Úlohy.

Po dokončení úlohy sa v zozname protokolov ESET SysInspector objaví nový protokol. Kliknite na protokol v zozname pre zobrazenie podrobností.