ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Spúšťače klientskych úloh

Spúšťač musí byť priradený ku klientskej úlohe, aby bolo možné úlohu spustiť. Ak chcete vytvoriť spúšťač, kliknite na Úlohy, v hlavnej tabuľke kliknite na danú klientsku úlohu a z roletového menu vyberte možnosť Spustiť na. Môžete prípadne aj priradiť klientsku úlohu ku skupine alebo počítačom.

Pri vytváraní spúšťača vyberte cieľové počítače alebo skupiny, na ktorých má byť daná úloha vykonaná. Po zvolení cieľov nastavte podmienky spúšťača pre spustenie úlohy v určitom čase alebo pri konkrétnej udalosti. Môžete tiež prípadne použiť Pokročilé nastavenia – Obmedzovanie pre podrobnejšie nastavenie spúšťača.

Základné

Zadajte základné informácie o spúšťači do poľa Popis a potom kliknite na Cieľ.

Cieľ

Sekcia Cieľ vám umožňuje vybrať klientske počítače (individuálne počítače alebo skupiny), na ktorých bude daná úloha vykonaná. Kliknutím na možnosť Pridať ciele zobrazíte všetky statické a dynamické skupiny vrátane zariadení, ktoré sa v týchto skupinách nachádzajú. Následne môžete vybrať požadované skupiny alebo zariadenia.


important

Ak chcete priradiť všetky počítače v skupine, namiesto jednotlivých počítačov priraďte celú skupinu, aby ste predišli spomaleniu Web Console.

Vo Web Console sa zobrazí upozornenie, ak vyberiete vysoký počet počítačov.

select_targets

Následne kliknite na OK a prejdite do sekcie Spúšťač.

Spúšťač

Spúšťač určuje, aká udalosť spustí danú úlohu.

Hneď ako to bude možné – úloha bude vykonaná okamžite po pripojení klienta k nástroju ESET PROTECT On-Prem a doručení úlohy na klienta. Ak úloha nemôže byť vykonaná do dátumu vypršania uvedeného v poli Dátum uplynutia platnosti, úloha bude odstránená z poradia – nebude odstránená úplne, iba nebude vykonaná.

Naplánované – spúšťa úlohu vo vybranom čase.

Spúšťač protokolu udalosti – spúšťa úlohu na základe vybranej udalosti. Spúšťač sa aktivuje, ak je určitá udalosť zaznamenaná v protokoloch. Upresnite typ protokolu, logický operátor a kritériá filtrovania, ktoré spustia úlohu.

Spúšťač pri vstupe do dynamickej skupiny – tento spúšťač spúšťa úlohu v prípade, že klientske zariadenie vstúpi do dynamickej skupiny zvolenej v sekcii Cieľ. Táto možnosť nebude dostupná, ak bola v sekcii Cieľ zvolená statická skupina alebo individuálne klientske zariadenia.

CRON výraz – interval spúšťača môžete nastaviť aj pomocou CRON výrazu.


note

Viac informácií o spúšťačoch nájdete v kapitole Typy spúšťačov úloh.

Pokročilé nastavenia – Obmedzovanie

Obmedzovanie sa používa na obmedzenie vykonania úlohy, ak je úloha spúšťaná pri veľmi často sa vyskytujúcej udalosti (napríklad v prípade úloh spúšťaných Spúšťačom protokolu udalosti alebo Spúšťačom pri vstupe do dynamickej skupiny). Viac informácií nájdete v kapitole Pokročilé nastavenia – Obmedzovanie.

Po nastavení cieľov a spúšťačov kliknite na Dokončiť pre vykonanie úlohy.