ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Zobrazovač protokolov SysInspector

Pomocou zobrazovača protokolov SysInspector si môžete prezerať protokoly z nástroja SysInspector po tom, ako bol spustený na klientskom počítači. SysInspector protokoly môžete otvoriť aj priamo pomocou úlohy na vyžiadanie SysInspector protokolu. Protokoly môžu byť stiahnuté a zobrazené pomocou nástroja SysInspector na vašom lokálnom počítači.


note

ESET SysInspector je možné spúšťať len na počítačoch so systémom Windows.

Ako zobraziť SysInspector protokol

Z riadiaceho panela

1.Pridajte nový riadiaci panel alebo upravte niektorý z existujúcich reportov riadiaceho panela.

2.V rámci šablóny reportu vyberte možnosť Automatizácia > História SysInspector snímok za posledných 30 dní.

3.Otvorte report, vyberte počítač a následne vyberte z roletového menu možnosť icon_sysinspector_logs Otvoriť zobrazovač SysInspector protokolov.

Z reportu

1.Prejdite do časti Reporty > kategória Automatizácia.

2.Zo zoznamu vyberte šablónu História SysInspector snímok za posledných 30 dní a kliknite na Generovať teraz.

3.Otvorte report, vyberte počítač a následne vyberte z roletového menu možnosť icon_sysinspector_logs Otvoriť zobrazovač SysInspector protokolov.

Zo sekcie Počítače

1.Prejdite do sekcie Počítače.

2.Vyberte počítač v statickej alebo dynamickej skupine a kliknite na details_defaultZobraziť podrobnosti.

3.Prejdite do časti Protokoly > karta SysInspector, kliknite na položku v zozname a vyberte možnosť icon_sysinspector_logs Otvoriť zobrazovač SysInspector protokolov.

sysinspector_log