Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Zarządzanie wykryciami

detections_details

Kliknij nazwę wykrycia, aby wyświetlić panel boczny Podgląd wykryć po prawej stronie.

Aby zarządzać wykryciami, kliknij element i wybierz jedną z dostępnych czynności lub zaznacz pole wyboru dla jednego lub wielu elementów i użyj przycisków w dolnej części ekranu Wykrycia:

Skanowanie — uruchomienie zadania Skanowanie na żądanie na urządzeniu, z którego otrzymano zgłoszenie wybranego wykrycia.

details_default Szczegóły — patrz Szczegóły wykrycia.

Komputer — lista czynności, które można wykonać na komputerze, na którym znaleziono wykrycie. Lista jest taka sama, jak ta w sekcji Komputery.

audit_log Zapisz w dzienniku - Służy do wyświetlania dziennika inspekcji dla wybranego elementu.

icon_resolved Oznacz jako rozwiązane lub icon_not_resolved Oznacz jako nierozwiązane — wykrycia można oznaczyć jako rozwiązane/nierozwiązane w tym miejscu lub w obszarze Szczegóły komputera.

scan_default Ścieżka skanowania (dostępna wyłącznie dla icon_antiviruswykryć antywirusowych — pliki ze znanymi ścieżkami) — Utwórz zadanie Skanowanie na żądanie z określonymi ścieżkami i obiektami docelowymi.

icon_create_exclusion Tworzenie wyłączeń (dostępne tylko dla icon_antiviruswykryć programów antywirusowych i reguł IDS zaporyicon_firewall ) — tworzenie wykluczeń wykrywania.

Opcja icon_inspect_default Zbadaj (Inspect) umożliwia otwarcie szczegółów elementu bezpośrednio w konsoli internetowej ESET Inspect On-Prem. Ikona Inspect icon_inspect_default w prawym górnym rogu otwiera sekcję Wykrycia konsoli internetowej ESET Inspect On-Prem. ESET Inspect On-Prem jest dostępny tylko wtedy, gdy masz licencję ESET Inspect On-Prem i ESET Inspect On-Prem łączy się z ESET PROTECT On-Prem. Użytkownik konsoli internetowej potrzebuje uprawnienia Odczyt lub uprawnienia wyższego, aby Uzyskać dostęp do ESET Inspect lub uprawnienia Odczyt lub uprawnienia wyższego dla Użytkownika ESET Inspect.

icon_send_file Opcja Wyślij plik do ESET LiveGuard jest dostępna tylko dla zablokowanych plikówicon_blocked. Plik można wysłać do analizy szkodliwego oprogramowania (ESET LiveGuard Advanced) z konsoli internetowej ESET PROTECT. Szczegóły analizy pliku można wyświetlić w obszarze Przesłane pliki. Możesz ręcznie przesłać pliki wykonywalne do analizy ESET LiveGuard Advanced z punktu końcowego ESET (musisz mieć licencję ESET LiveGuard Advanced).