Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Podgląd wykryć

W obszarze Wykrycia kliknij nazwę wykrycia, aby wyświetlić panel boczny Podgląd wykryć po prawej stronie. Panel boczny Podgląd wykryć zawiera najważniejsze informacje o wybranym wykryciu.

Czynności związane z podglądem wykrycia:

details_defaultPokaż szczegóły — Otwórz szczegóły wykrycia.

icon_apply_later_defaultDalej — pokaż następne urządzenie w panelu bocznym Podgląd wykryć.

icon_apply_sooner_defaultWstecz – pokaż poprzednie urządzenie w panelu bocznym Podgląd wykryć.

gear_icon Zarządzaj zawartością dla szczegółów wykrywania – umożliwia zarządzanie wyświetlaniem i kolejnością sekcji w panelu bocznym Podgląd wykryć.

remove_defaultZamknij — zamknij panel boczny Podgląd wykryć.

detection_preview

Szczegóły zagrożenia

W obszarze Szczegóły wykrywania znajdują się dwie sekcje:

Przegląd — sekcja Przegląd zawiera podstawowe informacje na temat wykrycia. W tej sekcji można zarządzać wykryciem przy użyciu różnych czynności (dostępne czynności są zależne od kategorii wykrycia) lub przejść do sekcji Szczegóły komputera, aby wyświetlić szczegóły dotyczące komputera, na którym nastąpiło wykrycie.

Liczba wystąpień — sekcja Liczba wystąpień jest aktywna tylko w przypadku, gdy wykrycie zostało zgrupowane, zapewniając listę poszczególnych wystąpień wykrycia. Wszystkie wystąpienia tego samego wykrycia można oznaczyć jako rozwiązane/nierozwiązane.