Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Przesłane pliki

ESET LiveGuard Advanced to usługa, która zapewnia zaawansowaną ochronę przed nieznanymi wykryciami. Użytkownik programu ESET PROTECT On-Prem może przesłać pliki do analizy szkodliwego oprogramowania w środowisku chmury i otrzymać raport na temat zachowania próbki. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w podręczniku użytkownika ESET LiveGuard Advanced. Możesz zdalnie przesłać plik bezpośrednio z konsoli internetowej ESET PROTECT. W tym celu kliknij pozycję Wykrycia > kliknij element w kategorii > icon_blocked Zablokowane pliki > icon_send_file Wyślij plik do ESET LiveGuard.

Okno Przesłane pliki pokazuje listę wszystkich plików przesłanych na serwery firmy ESET. Obejmuje to pliki wysyłane automatycznie do usługi ESET LiveGrid® z komputerów klienckich (jeśli usługa ESET LiveGrid® jest włączona w produkcie zabezpieczającym firmy ESET) oraz pliki wysyłane do usługi ESET LiveGuard Advanced ręcznie z konsoli internetowej ESET PROTECT.

Okno przesłanych plików

Można wyświetlić listę przesłanych plików i informacje związane z tymi plikami, np. użytkownika, który przesłał plik i datę przesłania. Kliknij przesłany plik i wybierz czynność z menu rozwijanego.

details_default Pokaż szczegóły

Kliknij, aby wyświetlić kartę najnowsze przesłania.

behavior Wyświetl zachowanie

Wyświetl raport analizy zachowania danej próbki. Ta opcja jest dostępna tylko dla plików wysyłanych do programu ESET LiveGuard Advanced.

download_default Eksportuj raport

Pobierz raport analizy behawioralnej dla danej próbki. Ta opcja jest dostępna tylko dla plików wysyłanych do programu ESET LiveGuard Advanced.

icon_create_exclusion Utwórz wyłączenie

Wybierz jeden lub więcej plików i kliknij opcję Utwórz wyłączenie, aby dodać wyłączenie wykrycia w istniejącej polityce dla wybranych plików.

Okno szczegółów pliku

Okno szczegółów pliku zawiera listę szczegółów wybranego pliku. Jeśli plik przesłano kilka razy, wyświetlane są szczegóły z ostatniego przesyłania.

Stan

Wynik analizy szkodliwego oprogramowania.

Nieznany — plik nie został zanalizowany.

Bezpieczny — żaden z silników detekcji nie ocenił pliku jako szkodliwego oprogramowania.

Podejrzany, Bardzo podejrzany — plik wykazuje podejrzane zachowanie, ale może nie być szkodliwym oprogramowaniem.

Szkodliwy — plik wykazuje niebezpieczne zachowanie.

Stan

Stan analizy. Stan Ponowna analiza oznacza, że wynik jest dostępny, ale może się zmienić po dalszej analizie.

Ostatnie przetwarzanie

Plik może być przesyłany do analizy wiele razy, z większej liczby komputerów. Jest to godzina ostatniej analizy.

Wysłany

Czas przesłania.

Zachowania

Kliknij opcję Wyświetl zachowanie, aby wyświetlić analizę z ESET LiveGuard Advanced lub Eksportuj raport, aby pobrać raport. Obowiązuje to tylko wtedy, gdy komputer, który przesłał plik, ma aktywną licencję ESET LiveGuard Advanced.

Komputer

Nazwa komputera, z którego przesłano plik.

Użytkownik

Użytkownik komputera, który przesłał plik.

Powód

Powód przesłania pliku.

Przesłano do

Część chmury ESET, która otrzymała plik. Nie każdy przesłany plik jest analizowany pod względem szkodliwego oprogramowania.

Skrót

Skrót SHA1 przesłanego pliku.

Rozmiar

Rozmiar przesłanego pliku.

Kategoria

Kategoria pliku. Kategoria nie musi występować za rozszerzeniem pliku.

Więcej informacji na temat raportów zachowania ESET LiveGuard Advanced zawiera dokumentacja.

Filtry i dostosowanie układu

Można dostosować bieżący widok ekranu konsoli internetowej:

Zarządzanie panelem bocznym i tabelą główną.

Dodawanie filtrów i ustawień wstępnych filtra. Za pomocą tagów można filtrować wyświetlane elementy.