Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

ESET Inspect On-Prem

ESET Inspect On-Prem — wszechstronny system detekcji i reakcji dla punktów końcowych, którego funkcje obejmują: wykrywanie incydentów, zarządzanie i odpowiedź na incydenty, zbieranie danych, wskaźniki wykrycia naruszeń, wykrywanie anomalii, wykrywanie zachowań i naruszenia polityk. Więcej informacji na temat programu ESET Inspect On-Prem, jego instalacji i funkcji można znaleźć w systemie pomocy ESET Inspect On-Prem.


important

Nazwy następujących rozwiązań ESET w zakresie bezpieczeństwa biznesowego zostały zmienione:

Stara nazwa:

Nowa nazwa:

Zmieniono nazwę w wersji:

ESET PROTECT

ESET PROTECT On-Prem

11.0

ESET PROTECT Cloud

ESET PROTECT

5.0

ESET Inspect

ESET Inspect On-Prem

2.0

ESET Inspect Cloud

ESET Inspect

 

Konfiguracja produktu ESET Inspect On-Prem

ESET Inspect On-Prem wymaga rozwiązania ESET PROTECT On-Prem, aby:

Utworzyć użytkownika ESET Inspect On-Prem z odpowiednimi uprawnieniami. ESET PROTECT On-Prem zawiera wstępnie zdefiniowane zestawy uprawnień dla użytkowników ESET Inspect On-Prem. Użytkownik konsoli internetowej potrzebuje uprawnienia Odczyt lub uprawnienia wyższego, aby Uzyskać dostęp do ESET Inspect lub uprawnienia Odczyt lub uprawnienia wyższego dla Użytkownika ESET Inspect.

Utwórz certyfikaty używane podczas instalacji serwera ESET Inspect.

Aktywować ESET Inspect On-Prem na urządzeniu połączonym z programem ESET PROTECT On-Prem. Potrzebujesz licencji ESET Inspect On-Prem, aby aktywować ESET Inspect On-Prem.


warning

W przypadku uaktualnienia serwera ESET PROTECT uruchom ponownie serwer ESET Inspect, aby wszystkie przyszłe zmiany w ESET PROTECT On-Prem (na przykład aktualizacje uprawnień) były odzwierciedlone w ESET Inspect On-Prem.

 

Wdrażanie łącznika ESET Inspect na zarządzanych komputerach

Kliknij pozycję Komputery > kliknij komputer lub wybierz więcej komputerów, a następnie kliknij pozycję Komputer > icon_eia Rozwiązania > icon_eset Włącz ESET Inspect On-Prem, aby wdrożyć ESET Inspect łącznik na zarządzanych Windows komputerach/Linux/macOS.

Raportowanie wykryć ESET Inspect On-Prem w rozwiązaniu ESET PROTECT On-Prem

Po dodaniu urządzenia, na którym działa ESET Inspect Connector (prawidłowo skonfigurowany i połączony z serwerem ESET Inspect), do rozwiązania ESET PROTECT On-Prem program ESET Inspect On-Prem raportuje wykrycia w sekcji ESET PROTECT On-Prem Wykrycia. Te wykrycia można filtrować, wybierając kategorię wykrywania ESET Inspect icon_ei_alert.

Innym typem wykrycia zgłaszanym przez ESET Inspect On-Prem są icon_blocked Zablokowane pliki — zablokowane próby uruchomienia plików wykonywalnych w ESET Inspect On-Prem (zablokowane skróty).

Zarządzanie wykryciami ESET Inspect w rozwiązaniu ESET PROTECT On-Prem

Kliknięcie wykrycia i wybranie opcji icon_inspect_default Wykrywanie (Inspect) powoduje wyświetlenie wykrycia w konsoli internetowej ESET Inspect On-Prem.


important

Upewnij się, że używasz obsługiwanych przeglądarek internetowych i produktów ESET, aby umożliwić zarządzanie wykryciami ESET Inspect w konsoli internetowej ESET PROTECT.

Integracja wykryć ESET Inspect On-Prem w konsoli internetowej ESET PROTECT pozwala zarządzać wykryciami ESET Inspect bezpośrednio z konsoli internetowej ESET PROTECT, bez konieczności otwierania konsoli internetowej ESET Inspect On-Prem. Na przykład jeśli wykrycia zostaną oznaczone jako rozwiązane w konsoli internetowej ESET PROTECT, zostaną one oznaczone jako rozwiązane również w konsoli internetowej ESET Inspect On-Prem. Działa to także w drugą stronę.