Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Czynności dotyczące grupy

Przejdź do sekcji Komputery i wybierz grupę, którą chcesz zarządzać. Kliknij ikonę koła zębatego gear_icon obok nazwy grupy. Pojawi się menu z następującymi opcjami:

Czynność dotycząca grupy

Opis czynności dotyczącej grupy

Grupy statyczne

Grupy dynamiczne

details_defaultPokaż szczegóły

Pokazuje przegląd wybranej grupy.

audit_log Zapisz w dzienniku

Służy do wyświetlania dziennika inspekcji dla wybranego elementu.

add_new_default Nowa grupa statyczna

Wybrana grupa staje się grupą nadrzędną, jednak grupę nadrzędną można zmienić później, podczas tworzenia nowej grupy statycznej.

X

add_new_default Nowa grupa dynamiczna

Wybrana grupa staje się grupą nadrzędną, jednak grupę nadrzędną można zmienić później, podczas tworzenia nowej grupy dynamicznej.

add_new_default Nowe powiadomienie

Pozwala utworzyć nowe powiadomienie.

X

add_new_default Dodaj nowy

Pozwala dodać nowe urządzenie.

X

play_default Zadania

Pozwala wybrać zadania klienta do wykonania na urządzeniach w grupie:

scan_default Skanuj — pozwala uruchomić zadanie Skanowanie na żądanie na wszystkich klientach w wybranej grupie.

update_default Aktualizacja:

update_default Aktualizuj moduły — pozwala uruchomić zadanie Aktualizacja modułów (ręczne uruchomienie aktualizacji).

update_default Aktualizuj produkty firmy ESET — uruchom zadanie Instalacja oprogramowania na komputerach z przestarzałymi produktami zabezpieczającymi firmy ESET.

update_default Aktualizuj system operacyjny — uruchom zadanie aktualizacji systemu operacyjnego na komputerach w wybranej grupie.

mobile_default Urządzenia mobilne — więcej informacji można znaleźć w sekcji Działania związane z funkcją Anti-Theft.

enroll_default Ponowne rejestrowanieponowne rejestrowanie urządzenia przenośnego.

locate_default Znajdź — umożliwia wysłanie zapytania o współrzędne GPS urządzenia mobilnego.

lock_default Zablokuj — powoduje zablokowanie urządzenia w przypadku wykrycia podejrzanych działań lub po oznaczeniu urządzenia jako zgubionego.

unlock_default Odblokuj — powoduje odblokowanie urządzenia.

unlock_defaultUsuń kod dostępu — usuń kod dostępu z urządzenia iOS/iPadOS.

siren_default Alarm / tryb „zgubiony” — zdalne uruchomienie głośnego dźwięku alarmu, który zostanie wyemitowany nawet wówczas, gdy w urządzeniu wyciszono dźwięki.

remove_default Reset do ustawień fabrycznych — spowoduje nieodwracalne skasowanie wszystkich danych zapisanych w urządzeniu.

play_default Uruchom zadanie — umożliwia wybranie jednego lub wielu zadań klienta i uruchomienie ich na wybranym urządzeniu.

add_new_default Nowe zadanie — pozwala utworzyć nowe zadanie klienta. Umożliwia wybranie zadania i skonfigurowanie w nim opcji ograniczania (opcjonalnie). Zadanie zostanie dodane do kolejki zgodnie z ustawieniami zadania.
Ta opcja natychmiastowo uruchamia istniejące zadanie wybrane z listy dostępnych zadań. W tym zadaniu nie jest dostępny element wyzwalający, ponieważ zostanie ono wykonane natychmiast.

clock_default Ostatnie zadania — lista ostatnich zadań klienta dla wszystkich grup i komputerów.

icon_eset Rozwiązania

icon_eia Włącz ESET Inspect On-Prem— kliknij symbol gear_icon obok grupy statycznej i wybierz icon_eset Rozwiązania > icon_eia Włącz ESET Inspect On-Prem, aby aktywować i włączyć ESET Inspect On-Prem na komputerze.

elga_icon Włącz funkcję ESET LiveGuardKliknij komputer lub ikonę koła zębatego gear_icon obok grupy statycznej i wybierz kolejno icon_eset Rozwiązania > elga_icon Włącz ESET LiveGuard, aby aktywować i włączyć ESET LiveGuard Advanced.

icon_vulnerabilities Włącz funkcję Zarządzanie lukami w zabezpieczeniach i poprawkami — kliknij pozycję gear_icon obok grupy statycznej i wybierz opcje icon_eset Rozwiązania > icon_vulnerabilitiesWłącz zarządzanie lukami w zabezpieczeniach i poprawkami, aby włączyć funkcję Zarządzanie lukami w zabezpieczeniach i poprawkami na komputerze.

X

clock_default Raporty

Pozwala wybrać i uruchomić raport z wybranej grupy.

X

manage_default Zarządzanie politykami

Zarządzanie politykami przypisanymi do wybranej grupy.

edit_default Edytuj

Pozwala na edytowanie wybranej grupy. Stosowane są takie same ustawienia, jak w przypadku tworzenia nowej grupy (statycznej lub dynamicznej).

move_default Przenoszenie

Można zaznaczyć grupę i przenieść ją do innej grupy w charakterze podgrupy.

delete_default Usuń

Pozwala usunąć wybraną grupę.

icon_apply_sooner_defaultZastosuj wcześniej

icon_apply_later_defaultZastosuj później

Pozwala zmienić poziom priorytetu grupy dynamicznej.

X

import_default Importuj

Można zaimportować listę komputerów (zwykle jest to plik tekstowy) jako elementy należące do wybranej grupy. Jeśli komputery należą już do danej grupy, konflikt zostanie rozwiązany poprzez zastosowanie wybranej czynności.

X

icon_export Eksportuj

Ta opcja umożliwia eksportowanie elementów grup (a także podgrup, jeśli je zaznaczono) na listę (w postaci pliku .txt). Lista może zostać użyta podczas kontroli lub zaimportowana w późniejszym czasie.

X