Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Przenoszenie grupy statycznej lub dynamicznej

Grupa dynamiczna może należeć do dowolnej grupy, także do grupy statycznej. Grupy statycznej nie można przenieść do grupy dynamicznej. Nie można również przenieść wstępnie zdefiniowanych grup statycznych (na przykład Zgubione i znalezione) do żadnej innej grupy. Inne grupy można dowolnie przenosić.

Kliknij ikonę koła zębatego gear_icon obok nazwy grupy i wybierz opcję Przenieś. Zostanie wyświetlone okno przestawiające strukturę drzewa grupy. Wybierz grupę docelową (statyczną lub dynamiczną), do której chcesz przenieść wybraną grupę. Grupa docelowa stanie się grupą nadrzędną. Grupy można również przenosić, przeciągając je i upuszczając w wybranej grupie docelowej.


note

Po przeniesieniu grupy dynamicznej w nowe miejsce uruchamiane jest filtrowanie komputerów (na podstawie szablonu) w sposób niezwiązany w żaden sposób z poprzednią lokalizacją.

Istnieją trzy metody przenoszenia grupy:

Przeciąganie i upuszczanie — kliknij i przytrzymaj grupę, którą chcesz przenieść i upuść ją na grupę nadrzędną.

admin_manage_DG_drag_and_drop

Kliknij ikonę koła zębatego gear_icon > Przenieś > wybierz z listy nową grupę nadrzędną i kliknij przycisk OK.

admin_manage_DG_move

Kliknij ikonę koła zębatego gear_icon > Edytuj > Zmień grupę nadrzędną. Wybierz z listy nową grupę nadrzędną i kliknij przycisk OK.

admin_manage_DG_edit