Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Przypisywanie zadania klienta do grupy

Kliknij pozycję Komputery, wybierz grupę statyczną lub dynamiczną i kliknij kolejno ikonę koła zębatego gear_icon > Zadania > add_new_default Nowe zadanie. Zostanie otwarte okno kreatora nowego zadania klienta.

admin_assign_task_group