Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Żądanie dziennika programu SysInspector (tylko system Windows)

Zadanie Żądanie dziennika programu SysInspector umożliwia zażądanie dziennika programu SysInspector od produktu zabezpieczającego klienta.


note

ESET SysInspector działa tylko na komputerach z systemem Windows.

Wybierz jedną z następujących opcji, aby utworzyć nowe zadanie klienta:

Kliknij Zadania > Nowe > add_new_defaultZadanie klienta.

Kliknij Zadania > wybierz żądany typ zadania i kliknij przycisk Nowe > add_new_defaultZadanie klienta.

Kliknij urządzenie docelowe w obszarze Komputery i wybierz opcję icon_tasks Zadania > add_new_defaultNowe zadanie. To zadanie można uruchomić również z elementu Komputery > kliknij komputer > Szczegóły > Dzienniki > Żądania dzienników (tylko system Windows).

Podstawowe

W sekcji Podstawowe wprowadź podstawowe informacje dotyczące zadania, takie jak nazwa i opis (opcjonalnie). Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
Z menu rozwijanego Zadanie wybierz typ zadania, które chcesz utworzyć i skonfigurować. Jeśli przed utworzeniem nowego zadania wybrano konkretny typ zadania, opcja w menu Zadanie zostaje wstępnie wybrana na podstawie wcześniejszego wyboru. W polu Zadanie (patrz lista wszystkich zadań) określane są ustawienia zadania i jego zachowanie.

Ustawienia

Przechowuj dziennik na kliencie — tę opcję należy wybrać, jeśli dziennik programu SysInspector ma być przechowywany zarówno na kliencie, jak i na serwerze ESET PROTECT. Jeśli na przykład na kliencie zainstalowany jest program ESET Endpoint Security, dziennik jest zwykle zapisany w lokalizacji C:\Program Data\ESET\ESET Security\SysInspector.

Podsumowanie

Przejrzyj podsumowanie skonfigurowanych ustawień i kliknij pozycję Zakończ. Zostanie utworzone zadanie klienta oraz otworzy się małe okno:

Kliknij opcję Utwórz element wyzwalający (zalecane), aby określić obiekty docelowe zadań klienta (komputery lub grupy) i element wyzwalający.

Jeśli klikniesz przycisk Zamknij, możesz utworzyć element wyzwalający później: kliknij wystąpienie Zadanie klienta i z menu rozwijanego wybierz pozycję restart_default Uruchom w.

client_task_finish

W obszarze Zadania widoczny jest pasek postępu, ikona stanu i szczegóły każdego utworzonego zadania.

Po zakończeniu zadania na liście dzienników ESET SysInspector pojawi się nowy wpis. Kliknij dziennik z listy, aby się z nim zapoznać.