Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Przeglądarka dziennika programu SysInspector

Przy użyciu przeglądarki dziennika programu SysInspector można wyświetlać dzienniki z programu SysInspector po jego uruchomieniu na komputerze klienckim. Można również otwierać dzienniki programu SysInspector bezpośrednio przy użyciu zadania Żądanie dziennika programu SysInspector po jego pomyślnym wykonaniu. Pliki dziennika można pobierać i przeglądać w programie SysInspector na komputerze lokalnym.


note

ESET SysInspector działa tylko na komputerach z systemem Windows.

Wyświetlanie dziennika programu SysInspector

W panelu kontrolnym

1.Dodaj nowy panel kontrolny lub zmodyfikuj istniejący raport panelu kontrolnego.

2.Wybierz szablon raportu Automatyzacja > Historia migawek programu SysInspector z ostatnich 30 dni.

3.Otwórz raport, wybierz komputer, a następnie wybierz opcję icon_sysinspector_logs Otwórz przeglądarkę dzienników programu SysInspector z menu rozwijanego.

W raporcie

1.Przejdź do obszaru Raporty i wybierz kategorię Automatyzacja.

2.Wybierz szablon Historia migawek programu SysInspector z ostatnich 30 dni na liście i kliknij opcję Generuj teraz.

3.Otwórz raport, wybierz komputer, a następnie wybierz opcję icon_sysinspector_logs Otwórz przeglądarkę dzienników programu SysInspector z menu rozwijanego.

W menu Komputery

1.Wybierz pozycję Komputery.

2.Wybierz komputer w grupie statycznej lub dynamicznej i kliknij opcję details_defaultPokaż szczegóły.

3.Przejdź do sekcji Dzienniki i wybierz kartę SysInspector, a następnie kliknij pozycję na liście i wybierz opcję icon_sysinspector_logs Otwórz przeglądarkę dzienników programu SysInspector.

sysinspector_log