ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Funkce v ESET PROTECT On-Prem pro uživatele MSP

ESET PROTECT On-Prem nabízí funkce určené MSP uživatelům. Všechny funkce související s MSP, se aktivují po importování vašeho EMA 2 účtu do ESET PROTECT On-Prem.

Průvodce konfigurací zákazníka

Průvodce konfigurací MSP zákazníka představuje klíčovou funkci ESET PROTECT On-Prem pro MSP uživatele. Pomocí této funkce můžete vytvářet uživatele a přizpůsobit instalační balíček ESET Management Agenta pro vašeho zákazníka.

MSP strom

Po importování EMA 2 účtu do ESET PROTECT On-Prem dojde k synchronizaci s ESET MSP portálem (EMA 2) a vytvoření MSP stromu. MSP strom představuje strukturu počítačů reprezentující strukturu společností ve vašem EMA 2 účtu. Pro odlišení používají položky v MSP stromu jiné ikony, než standardní zařízení a skupiny ESET PROTECT On-Prem. MSP strom není možné prostřednictvím Web Console modifikovat. Zákazníka budete schopni ve stromu modifikovat nebo jej z něj odstranit po odebrání EMA 2 účtu ze seznamu licencí. Při pozastavení společnosti v EMA 2 nedojde k jejímu odstranění z MSP stromu v ESET PROTECT On-Prem.

msp_tree

Sdílené objekty

ESET PROTECT On-Prem po synchronizaci MSP účtu vytvoří MSP strom. Pro každého MSP uživatele a MSP manažera je k dispozici jedna skupina s názvem Sdílené objekty. Přístup skupiny nastavuje Statickou skupinu objektu a přístup k objektu na základě uživatelských přístupových práv. Do statické skupiny Sdílené objekty nelze přesouvat počítače. Statická skupina Sdílené objekty se nezobrazuje mezi jednotlivými Skupinami na záložce Počítače. Prostřednictvím této skupiny si v rámci MSP můžete sdílet objekty jako jsou politiky a úlohy.

Každý MSP uživatel vytvořený průvodcem konfigurací zákazníka má oprávnění pro čtení a použití všech objektů ve skupině Sdílené objekty, která se nachází nad ním. Pro zjištění, k jakým skupinám má uživatel přístup, a jaké operace může provádět, se podívejte na sady oprávnění, které má uživatel přiřazeny. Uživatelé mají vždy přístup k nadřazené skupině Sdílené objekty, nikoli skupinám paralelních MSP manažerů.

msp_shared_schema

Spravované zákaznice/zákazníci

Po synchronizaci účtu MSP si mohou uživatelé MSP zobrazit seznam spravovaných zákaznických účtů v hlavní nabídce ESET PROTECT On-Prem > msp_customer_normal Spravovaní zákazníci.

Certifikáty ESET PROTECT a MSP

Po importování EMA 2 účtu do ESET PROTECT On-Prem dojde k vytvoření nové MSP certifikační autority (CA). MSP CA se nachází ve statické skupině Sdílené objekty statická skupina v kořenové skupině MSP. Vždy existuje pouze jedna MSP CA, i přesto, že jste importovali více EMA 2 účtů. Pokud MSP CA odstraníte, ESET PROTECT On-Prem při další synchronizaci s licenčními servery vytvoří novou. K synchronizaci dochází jednou denně.

Po nastavení společnosti prostřednictvím průvodce konfigurací zákazníka vytvoří ESET PROTECT On-Prem nové klientské certifikáty. Klientské certifikáty jsou podepsány MSP CA. Každému certifikátu je přiřazen štítek s názvem společnosti. Vytvářením samostatných certifikátů pro jednotlivé společnosti je zajištěna vyšší bezpečnost.

Po odebrání certifikační autority se k ESET PROTECT serveru nepřipojí klientské stanice, které používají certifikát vystavený touto certifikační autoritou. V takovém případě bude nutné znovu nasadit ESET Management Agenty.

Stav MSP

Po importování EMA 2 účtu se v sekci Přehled stavu objeví nová MSP dlaždice. Na této dlaždici naleznete základní informace o svém MSP účtu.