ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

MSP licence

Vhodné účty

MSP funkce dostupné v ESET PROTECT On-Prem aktivujete importováním svého MSP účtu do seznamu licencí v ESET PROTECT On-Prem.

Importovat můžete níže uvedené typy EMA 2 účtů: MSP, Managed MSP a MSP Manager.

Uvedené účty musí mít alespoň oprávnění pro čtení nejméně k jedné společnosti, která je nadřazenou společností nebo představuje zákazníka.

Nicméně, přístup k nadřazené společnosti není vyžadován.

Není možné importovat účet distributora.

Informace o licencích a společnostech

Každé licenci je přiřazen štítek s názvem společnosti. Pokud společnost později přejmenujete, název štítku zůstane beze změny. Jeho název si však můžete ručně kdykoli změnit.

Všechny importované licence jsou kompatibilní s ESET PROTECT On-Prem bezpečnostním modelem. Díky tomu každý uživatel vytvořený prostřednictvím průvodce konfigurací MSP zákazníka bude mít přístup pouze ke svým licencím.

Pokud ve své MSP struktuře máte společnost, která v době synchronizace neměla žádnou licenci, dojde k synchronizaci pouze MSP stromu z pohledu počítačů, nikoli licenční MSP strom.

Pokud do ESET MSP Administrator 2 přidáte novou společnost, do MSP stromu v ESET PROTECT On-Prem se přidá při další synchronizaci.

Licence z ESET MSP Administrator 2 se rozdělí do fondů dle jednotlivých společností. Licence není možné z tohoto fondu přesunout.

V sekci Správa licence naleznete informace o názvu společnosti nebo lokality ve sloupci Uživatel licence. Uvedené jméno uživatele licence můžete využít při generování přehledů.

Pokud máte licence na ESET Business Account a ESET MSP Administrator 2 portále pod stejným účtem, do ESET PROTECT On-Prem se synchronizují všechny licence z obou účtů. Po importování se všechny ESET Business Account licence uloží do jednotlivých fondů licencí. Licence z ESET MSP Administrator 2 se rozdělí do fondů dle jednotlivých společností. ESET PROTECT On-Prem 8 podporuje rozdělování licencí dle ESET Business Account lokalit.

Při odebrání fondu licencí dojde automaticky k odstranění všech fondů přiřazených k danému účtu. Další informace naleznete v kapitole odstranění společnosti.

 

license_pools

Ruční synchronizace

ESET PROTECT On-Prem provádí synchronizaci s licenčními servery jednou denně. Pokud jste provedli změny ve svém MSP účtu a chcete změny replikovat do seznamu licencí a MSP stromu, přejděte do sekce Správa licence, klikněte na tlačítko Akce a vyberte možnost Synchronizovat licence.

msp_synch