ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Hlavní menu ESET PROTECT On-Prem > Přehled stavu
Změnit kapitolu

Stav serveru

ESET PROTECT Server provádí pravidelnou diagnostiku. Informace o stavu ESET PROTECT On-Prem ve vaší infrastruktuře a statistická data naleznete v sekci status_overview Stav serveru. Tyto informace vám zároveň mohou pomoci s počátečním nastavením ESET PROTECT On-Prem. Pro zobrazení těchto dat přejděte v hlavním menu ESET PROTECT On-Prem do sekce Stav serveru.

Po kliknutí na konkrétní dlaždici se zobrazí v pravé části okna detailnější informace. Barvy jednotlivých dlaždic se mohou lišit v závislosti na stavu jednotlivých položek (vždy se zobrazuje nejzávažnější stav):

Barva

Ikona

Význam ikony

Popis

Zelená

icon_success

OK

U žádné položky v dané sekci není evidován problém.

Žlutá

validation-status-icon-warning

Varování

Alespoň u jedné položky v sekci je varování.

Červená

validation-status-icon-error

Chyba

Alespoň u jedné položky v sekci je chyba.

Šedivá

unavailable

Obsah není dostupný

Obsah není dostupný z důvodu nedostatečných přístupových oprávnění uživatele ESET PROTECT konzole. Administrator v takovém případě musí přidat uživateli oprávnění pro přístup k danému typu objektu, nebo se uživatel musí přihlásit pod jiným uživatelem.

Modrá

information

Informační

Rozhodnutí souvisí s připojenými počítači, viz sekci Rozhodnutí v dolní části této počítače.

 

Okno status_overviewStav serveru je rozděleno do následujících sekcí:

Uživatelé

Vytvořte další uživatele a přidělte jim jiná oprávnění pro přístup do ESET PROTECT On-Prem. Po instalaci je vytvořen pouze uživatelský účet Administrator.


important

Pro každodenní používání ESET PROTECT On-Prem nedoporučujeme využívat předdefinovaný účet Administrator. Klikněte na Zobrazit uživatele a vytvořte si nový nativní uživatelský účet, spusťte u něj dvoufázové ověření a využívejte jej jako výchozí účet pro práci s ESET PROTECT On-Prem.

 

Certifikáty

Pokud chcete používat vlastní certifikáty, odlišné od těch, které ESET PROTECT On-Prem vygeneroval v průběhu instalace, můžete si vytvořit novou certifikační autoritu a klientské certifikáty pro jednotlivé komponenty ESET PROTECT, aby byla zajištěna komunikace s ESET PROTECT Serverem.

Licence

ESET PROTECT On-Prem využívá ESET licenční systém. Vyberte si tedy jeden ze způsobů a nahrajte licenci, kterou budete používat pro aktivaci ESET PROTECT komponent a bezpečnostních řešeních na klientských zařízeních.

Počítače

Přidat počítač – umožnuje přidat zařízení ve vaší síti do struktury ESET PROTECT On-Prem. Počítač nebo mobilní zařízení můžete přidat ručně nebo jejich seznam naimportovat ze souboru.

Přidat nalezené počítače – automaticky importuje zařízení detekovaná pomocí ESET RD Sensoru.

Nová synchronizační úloha – spustí synchronizaci statické skupiny s Active Directory, LDAP, VMware, atd.

Mobilní zařízení

 


warning

Komponenta ESET PROTECT Mobile Device Management/Connector (MDM/MDC) (pouze on-premise) dosáhla konce životního cyklu v lednu 2024. Více informací. Doporučujeme vám, abyste provedli migraci do Cloud MDM.

Stáhnout – pokud nemáte nainstalovaný Mobile Device Connector (MDC), stáhněte si instalační balíček z webových stránek společnosti ESET.

Přidat mobilní zařízení – registrace mobilního zařízení prostřednictvím e-mailu, odkazu nebo OR kódu, případně jako Vlastník zařízení.

Agenti

Nová politika – umožňuje vytvořit novou politiku pro změnu intervalu komunikace ESET Management Agenta se serverem.

Nasadit AgentaESET Management Agenta můžete na cílová zařízení nasadit různými způsoby.

Bezpečnostní produkty a komponenty ESET

Nová politika – umožňuje vytvořit politiku pro změnu konfigurace bezpečnostního produktu ESET nainstalovaného na klientských zařízeních.

Konfigurovat repozitář – umožňuje změnit Nastavení ESET PROTECT Serveru.

Instalovat aplikaci – pokud už máte nasazeného ESET Management Agenta, můžetenainstalovat bezpečnostní produkt z ESET repozitáře nebo zadat umístění instalačního balíčku (URL nebo síťovou složku).

Šifrování

Pokud máte spravovaná zařízení zašifrovaná prostřednictvím ESET Full Disk Encryption, následující možnosti použijte k tomu, abyste zabránili ztrátě dat pro obnovení šifrování.

Exportovat – umožňuje exportovat aktuálních data pro obnovení ESET Full Disk Encryption před migrací šifrovaných zařízení.

Importovat – umožňuje importovat data pro obnovení ESET Full Disk Encryption po migraci šifrovaných zařízení do nové instance ESET PROTECT On-Prem.

Neplatné objekty

V této části můžete ověřit, zda klientské nebo serverové úlohy, podmínky spuštění nebo oznámení nejsou navázány na již neexistující nebo nedostupné objekty. Po kliknutí budete přesměrováni do konkrétní sekce s problémovými objekty.

Externí služby

Pro zajištění maximální funkčnost musí mít ESET PROTECT On-Prem povolen přístup k externím službám.

Konfigurovat repozitář – v repozitáři se nachází instalační balíčky dalších bezpečnostních produktů ESET, které můžete instalovat pomocí úlohy pro instalaci aplikace. Repozitář definujete v sekci Další > Nastavení. V případě potřeby si můžete vytvořit offline repozitář.

Konfigurovat aktualizace – aktualizace jsou nezbytné pro správné fungování ESET PROTECT On-Prem. ESET PROTECT On-Prem si bude stahovat dostupné aktualizace v případě, že do něj nahrajete platnou licenci pro firemní řešení. Nastavení aktualizací můžete změnit v sekci Další > Nastavení.

Konfigurovat SMTP – umožňuje nastavit ESET PROTECT On-Prem tak, aby používal váš stávající SMTP server k odesílání e-mailových zpráv, například oznámení, e-mailů o registraci mobilních zařízení, přehledů atd.

Rozhodnutí

Při detekci klonového zařízení nebo změny hardware se v této sekci zobrazí rozhodnutí, které je nutné vyřešit. Pro více informací přejděte do kapitoly řešení klonovaných počítačů.

Stav MSP

Pokud importujete MSP účet , je k dispozici dlaždice s MSP stavy.

fs_getting_to_know_status_overview