ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Přidání počítačů synchronizací s Active Directory

Synchronizaci PRODUCTNAME s Active Directory je zajišťována prostřednictvím serverové úlohy Synchronizace statické skupiny. Jedná se o předdefinovanou úlohu, kterou je možné spustit již v průběhu instalace ESET PROTECT On-Prem. Pokud je server, na který instalujete, připojen do domény, synchronizace s Active Directory se provede automaticky a všechny počítače (organizační jednotky) budou přidány do výchozí skupiny Všechna zařízení.

fs_use_AD_synch

Vytvořenou úlohu naleznete v hlavním menu v sekci Další > Serverové úlohy. Pro ruční spuštění synchronizace vyberte typ úlohy Synchronizace statické skupiny a klikněte na tlačítko Spustit nyní.

Pokud potřebujete vytvořit novou synchronizační úlohu, klikněte na tlačítko Nová… a vyberte skupinu, do které chcete nové počítače přidat.

Vyberte objekty, které chcete synchronizovat, a co se má stát v případě výskytu duplicitních počítačů.

Dále zadejte údaje pro připojení k adresářovému serveru a režim synchronizace nastavte na Active Directory/Open Directory/LDAP. Synchronizaci krok za krokem máme popsanou v Databázi znalostí.

 


note

Serverovou úlohu pro nasazení agenta můžete spustit. ESET Management Agenta nasaďte do počítačů synchronizovaných z Active Directory.