ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Přidání počítačů prostřednictvím RD Sensor

Pokud nepoužijete synchronizaci s Active Directory, nejjednodušším způsobem, jak přidat nespravované počítače, je použití nástroje RD Sensor. Monitoruje síť, ve které je nasazen, a pokud se do ní připojí zařízení, na kterém není nainstalován agent, předá tuto informaci do ESET PROTECT On-Prem.

Pokud již máte RD Sensor nainstalován, v hlavním menu Web Console přejděte do sekce Přehledy a klikněte na dlaždici reprezentující přehled Nalezené počítače.

using_RD_sensor

V přehledu se zobrazují všechny počítače, které objevil RD Sensor. Množství zobrazovaných informací můžete ovlivnit politikou pro RD Sensor. Pro přidání konkrétního počítače na něj klikněte a vyberte možnost Přidat…, případně vyberte možnost Přidat všechny zobrazené položky… pro přidání všech nalezených počítačů.

fs_rd_sensor_add_computer

Pokud jste přidali jeden počítač, postupujte podle kroků na obrazovce. Jako název, pod kterým se bude identifikovat v ESET PROTECT Web Console, můžete ponechat zjištěný název počítače nebo zadejte vlastní.

Zadat můžete také Popis. V případě, že se v ESET PROTECT On-Prem již nachází zařízení se stejným názvem budete na to upozorněni a vyzváni k provedení akce pro vyřešení konfliktu. Dostupné možnosti: Nasadit ESET Agenta, Přeskočit, Opakovat, Přesunout, Duplikovat a Zrušit).

Po úspěšném přidání počítače se zobrazí dialogové okno s možností pro nasazení agenta.

Pokud jste použili možnost Přidat všechny zobrazené položky..., zobrazí se v novém dialogovém okně seznam všech počítačů, které budou přidány.

1.Pokud nechcete konkrétní záznam do ESET PROTECT On-Prem přidat, klikněte na ikonudelete_default vedle názvu počítače. Akci dokončete kliknutím na tlačítko Přidat.

2.Vyberte akci, která se má provést v případě výskytu duplicit (dostupné možnosti: Přeskočit, Opakovat, Přesunout, Duplikovat a Zrušit).

3.Zobrazí se okno Všechna zařízení byla úspěšně přidána.

using_rd_sensor_add_all_displayed_items

Klikněte na tlačítko Nasadit ESET Agenta – ve vytvoření instalačního balíčku vyberte operační systém a typ nasazení agenta.

Kliknutím na tlačítko OK nasadíte agenta později. Přidané počítače se zobrazí v části Počítače. Klikněte na počítač > icon_eset Řešení pro nasazení agenta:

oicon_installers Nasazení agenta pomocí instalačního programu – ve vytvoření instalačního balíčku vyberte operační systém a typ nasazení agenta.

odeploy_default Nasazení agenta pomocí serverové úlohy – pro nasazení agenta použijte serverovou úlohu.

Výsledky analýzy sítě ESET RD Sensor zapisuje do protokolu detectedMachines.log. V souboru se nachází seznam všech počítačů, která tento nástroj objevil ve vaší síti. Obsah tohoto protokolu následně předává PRODUCT Serveru. Protokol naleznete ve složce:

Windows
C:\ProgramData\ESET\Rogue Detection Sensor\Logs\detectedMachines.log

Linux
/var/log/eset/RogueDetectionSensor/detectedMachines.log