ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Vytvoření nové certifikační autority

Pro vytvoření nové certifikační autority přejděte do sekce Další > Certifikační autority a klikněte na Akce > add_new_defaultNová… ve spodní části stránky.

Certifikační autorita

Zadejte popis a heslo k certifikační autoritě. Heslo by mělo obsahovat alespoň 12 znaků.

Atributy (Předmět)

1.Zadejte obecný název certifikační autority. Název musí být unikátní. Dále můžete volitelně zadat bližší informace o certifikační autoritě.

2.Zadejte rozsah platnosti certifikační autority.


note

Pro všechny certifikáty a certifikační autority vytvořené během instalace komponent ESET PROTECT je začátek platnosti nastaven na 2 dny před vytvořením certifikátu.

Pro všechny certifikáty a certifikační autority vytvořené ve webové konzoli ESET PROTECT je začátek platnosti nastaven na 1 den před vytvořením certifikátu. Je to z důvodu, abychom eliminovali problém způsobený rozdílným časovým pásmem v operačním systému.

Například certifikační autorita a certifikát vytvořené 12. ledna 2017 během instalace budou mít začátek platnosti nastaven na 10. ledna 2017 00:00:00 a certifikační autorita a certifikát vytvořené 12. ledna 2017 ve webové konzoli ESET PROTECT budou mít začátek platnosti nastaven na 11. ledna 2017 00:00:00.

3.Certifikační autoritu vytvořte kliknutím na tlačítko Uložit. Zobrazí se v sekci Další > Certifikační autority a nyní ji můžete začít používat k podepisování certifikátů. Certifikační autorita se vytvoří v domovské skupině právě přihlášeného uživatele.

create_a_new_cert_authority

Pokud budete potřebovat certifikační autoritu upravit, vyberte ji v seznamu a ze zobrazeného kontextového menu vyberte možnost Změnit, případně klikněte na tlačítko Akce. Certifikační autoritu můžete importovat prostřednictvím veřejného klíče nebo její klíč exportovat.