ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

MSP uživatelé

Pokud nastavujete společnost pomocí Nastavení MSP zákazníka, můžete vytvořit speciálního nativního uživatele (MSP uživatele). Oprávnění vytvořeného uživatele si můžete zkontrolovat, případně kdykoli upravit v sekci Další > Přístupová oprávnění > Uživatelé.

V případě potřeby si můžete vytvořit vlastního MSP uživatele, například pro MSP nebo prodejce.

Vyžadovaná oprávnění

Pro vytvoření nového uživatele v průběhu nastavení MSP zákazníka potřebujete oprávnění ke společnosti, kterou konfigurujete, a ke skupině Sdílené objekty.

arrow_down_businessDetailní schéma oprávnění

Mít přístupová oprávnění znamená, že uživatel právě provádějící akce má přiřazené sady oprávnění umožňujícími mu přístup k výše uvedeným skupinám. Pokud nebudete mít vyžadovaná přístupová oprávnění, průvodce nastavení MSP zákazníka skončí chybou.

Funkce MSP uživatele

Může se přihlásit do ESET PROTECT Web Console, spravovat svá zařízení a objekty k nimž má přístup.

Může vytvářet další uživatele se stejným nebo nižším oprávněním.

Nemůže vytvářet uživatele zařízení. V případě požadavků na vytvoření uživatelů zařízení je nutné kontaktovat administrátora.


important

Synchronizace s AD není dostupná pro uživatele vytvořené v průběhu konfigurace MSP společnosti.

 

ESET PROTECT On-Prem pro každého MSP uživatele eviduje následující nastavení:

Popis – nativní uživatel vytvořený průvodcem konfigurací MSP zákazníka

Štítky – každému uživateli je přiřazen štítek s názvem společnosti

Domovská skupina – statická skupina dané společnosti

Automatické odhlášení – 15 minut

Účet je aktivní a není vyžadována změna hesla

Sady oprávnění – každý MSP uživatel má přiřazeny 2 sady oprávnění. Jednu ke své domovské skupině a druhou pro přístup do skupiny Sdílené objekty.

msp_user