ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Hlavní menu ESET PROTECT > Přehled stavu
Změnit kapitolu

Stav serveru

ESET PROTECT Server provádí pravidelnou diagnostiku. Informace o stavu ESET PROTECT ve vaší infrastruktuře a statistická data naleznete v sekci status_overview Stav serveru. Tyto informace vám zároveň mohou pomoci s počátečním nastavením ESET PROTECT. Pro zobrazení těchto dat přejděte v hlavním menu ESET PROTECT do sekce Stav serveru.

Po kliknutí na konkrétní dlaždici se zobrazí v pravé části okna detailnější informace. Barvy jednotlivých dlaždic se mohou lišit v závislosti na stavu jednotlivých položek (vždy se zobrazuje nejzávažnější stav):

Barva

Ikona

Význam ikony

Popis

Zelená

icon_success

OK

U žádné položky v dané sekci není evidován problém.

Žlutá

validation-status-icon-warning

Varování

Alespoň u jedné položky v sekci je varování.

Červená

validation-status-icon-error

Chyba

Alespoň u jedné položky v sekci je chyba.

Šedivá

unavailable

Obsah není dostupný

Obsah není dostupný z důvodu nedostatečných přístupových oprávnění uživatele ESET PROTECT konzole. Administrator v takovém případě musí přidat uživateli oprávnění pro přístup k danému typu objektu, nebo se uživatel musí přihlásit pod jiným uživatelem.

Modrá

information

Informační

Rozhodnutí souvisí s připojenými počítači, viz sekci Rozhodnutí v dolní části této počítače.

 

Okno status_overviewStav serveru je rozděleno do následujících sekcí:

Uživatelé

Vytvořte další uživatele a přidělte jim oprávnění pro přístup do PRODUCTNAME. Po instalaci je vytvořen pouze uživatelský účet Administrator.


important

Pro každodenní používání ESET PROTECT nedoporučujeme využívat předdefinovaný účet Administrator. Klikněte na Zobrazit uživatele a vytvořte si nový nativní uživatelský účet, aktivujte mu dvoufaktorovou autentifikaci a ten využívejte pro práci s ESET PROTECT.

 

Certifikáty

Pokud chcete používat vlastní certifikáty, odlišné od těch, které ESET PROTECT vygeneroval v průběhu instalace, můžete si vytvořit novou certifikační autoritu a klientské certifikáty pro jednotlivé komponenty ESET PROTECT pro umožnění komunikace s ESET PROTECT Serverem.

Licence

ESET PROTECT využívá ESET licenční systém. Vyberte si tedy jeden ze způsobů a nahrajte licenci, kterou budete používat pro aktivaci ESET PROTECT komponent a bezpečnostních produktů na klientských stanicích.

Počítače

Přidat počítač – kliknutím přidejte počítače ve své síti do ESET PROTECT struktury. Počítač nebo mobilní zařízení můžete přidat ručně nebo jejich seznam naimportovat ze souboru.

Přidat nalezené počítače – kliknutím naimportujete počítače detekované nástrojem ESET RD Sensor.

Nová synchronizační úloha – kliknutím vytvoříte serverovou úlohu pro synchronizaci statické skupiny s Active Directory, LDAP, VMware, atp.

Mobilní zařízení

Stáhnout – pokud nemáte Mobile Device Connector nainstalovaný, stáhněte si instalační balíček z webových stránek společnosti ESET.

Přidat mobilní zařízení – zaregistruje mobilního zařízení prostřednictvím e-mailu, odkazu nebo OR kódu, případně jako Vlastník zařízení.

Agenti

Nová politika – kliknutím vytvoříte novou politiku pro ESET Management, například pro změnu intervalu komunikace agenta se serverem.

Nasadit agentaESET Management Agenta můžete na cílová zařízení nasadit mnoha způsoby.

Bezpečnostní produkty a komponenty ESET

Nová politika – kliknutím vytvoříte politiku pro bezpečnostní produkt a změníte jeho konfiguraci na stanicích.

Konfigurovat repozitář – kliknutím přejdete do Nastavení ESET PROTECT Serveru.

Instalovat aplikaci – pokud již máte na stanici ESET Management Agenta, můžete na ni nainstalovat bezpečnostní produkt z ESET Repository nebo zadat adresář instalačního balíčku (URL nebo síťové složky).

Šifrování

Pokud máte spravovaná zařízení zašifrovaná prostřednictvím ESET Full Disk Encryption, následující možnosti použijte k tomu, abyste zabránili ztrátě dat pro obnovení šifrování.

Exportovat – před zahájením migrace kliknutím proveďte zálohu aktuálních dat pro obnovení šifrování prostřednictvím ESET Full Disk Encryption.

Importovat – po dokončení migrace zašifrovaných spravovaných počítačů do nové ESET PROTECT instance pomocí této možnosti importujte existující šifrovaný soubor se zálohou dat pro obnovení šifrování.

Neplatné objekty

V této části můžete ověřit, zda klientské nebo serverové úlohy, podmínky spuštění nebo oznámení nejsou navázány na již neexistující nebo nedostupné objekty. Po kliknutí budete přesměrováni do konkrétní sekce s problémovými objekty.

Externí služby

Pro zajištění maximální funkčnost musí mít ESET PROTECT povolen přístup k externím službám.

Konfigurovat repozitář – v repozitáři se nachází instalační balíčky bezpečnostních produktů ESET, které vybíráte při vytváření úlohy na instalaci aplikace. Repozitář definujete v sekci Další > Nastavení. V případě potřeby si můžete vytvořit offline repozitář.

Konfigurovat aktualizace – aktualizace jsou nezbytné pro korektní fungování ESET PROTECT. Aktualizace si produkt ESET PROTECT bude stahovat v případě, že do něj nahrajete platnou firemní licenci. Nastavení aktualizací můžete změnit v sekci Další > Nastavení.

Konfigurovat SMTP – definujte SMTP server, který bude ESET PROTECT používat pro zasílání oznámení přehledů nebo odkazů pro registraci mobilních zařízení.

Rozhodnutí

Při detekci klonového zařízení nebo změny hardware se v této sekci zobrazí rozhodnutí, které je nutné vyřešit. Pro více informací přejděte do kapitoly řešení klonovaných počítačů.

Stav MSP

Pokud importujete MSP účet , je k dispozici dlaždice s MSP stavy.

fs_getting_to_know_status_overview