ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Serverové úlohy

Serverové úlohy provádí ESET PROTECT Server přímo sám na sobě nebo jiných zařízeních. Serverové úlohy, kromě Nasazení ESET Agenta, není možné přiřadit jednotlivým klientům nebo skupinám. Každá serverová úloha má právě jednu podmínku spuštění. Pokud úlohu potřebujete spouštět při různých událostech, vytvořte si více stejných úloh s odlišnými podmínkami spuštění.

Serverové úlohy a oprávnění

Serverové úlohy a podmínky spuštění jsou prováděny pod konkrétním uživatelem. Jedná o uživatele, který naposledy úlohu, resp. podmínku, upravil. To znamená, že pro provedení akce musí uživatel potřebná oprávnění. Pro spuštění úlohy se použije uživatel z podmínky spuštění. Při použití možnosti Spustit úlohu okamžitě po dokončení se pro spuštění použije aktuálně přihlášený uživatel v ESET PROTECT Web Console. Uživatel má oprávnění (číst, použít, zápis) ke konkrétnímu typu úlohy, pokud toto oprávnění obsahuje sada oprávnění definovaná v sekci Další > Sady oprávnění, která je platná pro statickou skupinu v níž se nachází požadovaná serverová úloha. Více informací naleznete v kapitole seznam oprávnění.


example

Filip, jehož domovskou skupinou je Filipova skupina, chce odstranit Serverovou úlohu 1: Generování přehledu. Protože úlohu vytvořil Petr, je umístěna v jeho domovské skupině (Petrova skupina). Aby mohl Filip úlohu odstranit:

Filip musí mít přiřazenou sadu oprávnění s hodnotou Zápis u položky Serverové úlohy a podmínky spuštění > Generování přehledu.

Jako statická skupina musí být v dané sadě oprávnění nastavena Petrova skupina.

Oprávnění pro práci se serverovými úlohami

Pro vytvoření nové serverové úlohy musí mít určitě oprávnění Zápis u konkrétního typu úlohy a dále k objektům používaným v úloze (počítačům a skupinám, přehledům, ...).

Pro úpravu existující serverové úlohy musí mít uživatel oprávnění Zápis u konkrétního typu úlohy a dále k objektům používaným v úloze (počítačům a skupinám, licencím, …).

Pro odstranění serverové úlohy musí mít uživatel oprávnění Zápis u konkrétního typu úlohy.

Pro spuštění serverové úlohy musí mít uživatel oprávnění Použít u konkrétního typu úlohy.

Pro vytvoření nové serverové úlohy

1. Pro vytvoření nové serverové úlohy přejděte v hlavním menu Web Console na záložku add_new_defaultÚlohy a klikněte na tlačítko Nová… > add_new_defaultServerová úloha. Případně si nejprve vyberte požadovaný typ úlohy a poté klikněte na tlačítko Nová > Serverová úloha.  

2. V této části zadejte obecné informace o vytvářené úloze, jako je název a volitelně popis. Pro přiřazení štítku klikněte na možnost Vybrat štítky.
V rozbalovacím menu Úloha si vyberte typ úlohy, kterou chcete vytvořit a konfigurovat. Pokud jste typ úlohy definovali před kliknutím na tlačítko Nová, její typ již bude předvybrán. Na základě typu úlohy se mění možnosti její konfigurace a chování (viz seznam klientských úloh).

Dále si můžete vybrat jednu z níže uvedených možnosti pro vytvoření podmínky spuštění:

Spustit úlohu okamžitě po dokončení – tuto možnost vyberte, pokud chcete úlohu spustit okamžitě poté, co kliknete na tlačítko Dokončit.

Pokud si chcete definovat vlastní podmínku spuštění, vyberte možnost Nastavit podmínku spuštění a následně se zpřístupní sekce Podmínka spuštění a Rozšířená nastavení.

Pokud chcete jen vytvořit úlohu a spouštět ji ručně, případně vytvoříte podmínku spuštění později, nevybírejte žádnou možnost.

3.V sekci Nastavení definujte parametry úlohy.

4.Pokud jste aktivovali možnosti Nastavit podmínku spuštění, definujte parametry pro spuštění úlohy.

5.V části Souhrn zkontrolujte, zda parametry úlohy odpovídají vašim potřebám, a úlohu vytvořte kliknutím na tlačítko Dokončit.


note

Pokud máte uživatele, kteří pravidelně používají některé ze serverových úloh, nechte je vytvořit si (v jejich domovské skupině) nové úlohy, ke kterým budou mít přístup pouze oni. Při každém spuštění úlohy se použije oprávnění executing user. Při používání sdílených/společných úloh by nemuselo být vždy zcela jasné, kdo úlohu vlastně spustil.