ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Vytvoření politiky pro změnu intervalu připojení ESET Management Agenta k serveru

Na následujícím příkladu si ukážeme, jak vytvořit politiku pro ESET Management Agenta a upravit jeho interval připojení k Serveru. Tuto hodnotu byste v závislosti na velikosti sítě měli po prvotním nasazení  Agenta a bezpečnostního produktu adekvátně zvýšit. Změnu provedete prostřednictvím politiky v ESET ManagementESET PROTECT.

Vytvořte novou statickou skupinu. V hlavním menu klikněte na Politiky. V dolní části okna klikněte na tlačítko Akce a vyberte možnost Nová….

policies_manage

Obecné

Nejprve zadejte Název nově vytvářené politiky (například Interval připojení agenta). Pole Popis je nepovinné.

Nastavení

Dále z rozbalovacího menu Produkt vyberte ESET Management Agent.

admin_policies_wizard2

Na řádku Interval připojení klikněte na Změnit interval.

admin_policies_wizard4

Do pole Pravidelný interval zadejte vámi požadovaný interval replikace ESET Management Agenta (výchozí hodnota je 60 sekund) a klikněte na tlačítko Uložit.

admin_policies_wizard3

Přiřadit

V této části vyberte cíl (počítač, mobilní zařízení nebo skupinu), kterému chcete danou politiku přiřadit.

admin_pol_assign

Po kliknutí na tlačítko Přiřadit se zobrazí dialogové okno se všemi statickými i dynamickými skupinami. Vyberte požadovaný cíl (zařízení nebo skupina) a klikněte na tlačítko OK.


important

Pro zajištění, že se objekt aplikuje na všechna zařízení ve skupině, místo výběru jednotlivých stanic vyberte jako cíl celou skupinu. Zabráníte tím zároveň zpomalení Web Console.

Pokud vyberte velké množství počítačů, Web Console zobrazí varování.

select_targets

Souhrn

Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám a pro vytvoření politiky klikněte na tlačítko Dokončit. Politika se na cíl aplikuje při jeho příštím připojení k ESET PROTECT Serveru (dle nastaveného intervalu připojení agenta).


note

Pro okamžité aplikování politiky můžete na cílový počítač odeslat žádost o probuzení (Wake-up Call).