ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Řešení rozhodnutí o klonování

Při každém připojení stanice k ESET PROTECT se nový záznam vytvoří na základě dvou otisků hardware.

UUID ESET Management agenta (univerzální jedinečný identifikátor) – změní se po přeinstalování ESET Management Agenta (viz Duplicitní záznamy (agenti).

otisku hardware stanice – změní se, pokud dojde ke klonování stanice nebo jejímu znovu zavedení.

Otázka se zobrazí, když ESET PROTECT Server zjistí jednu z následujících věcí:

klonované zařízení,

změnu hardware na zařízení, na kterém je nainstalován ESET Management Agent.


important

Zjištění otisku hardware není podporováno na:

Linux, macOS, Android, iOS

stanicích bez nainstalovaného ESET Management Agenta

Po kliknutí na rozhodnutí se zobrazí dialogové okno Rozhodnutí, ve kterém máte na výběr následující možnosti pro vyřešení dané situace:

Tento počítač bude používán pro klonování dalších strojů

Akce

Více detailů

Spojit pokaždé s existujícím počítačem

Tuto možnost vyberte v případě, že:

Používáte počítač jako master a všechny nově zavedené stroje chcete spojit s již existujícím záznamem v ESET PROTECT.

Používáte počítač jako master ve VDI prostředí a očekáváte, že po jejich znovu zavedení se změní jejich otisk hardware.

Více informací

Vytvořit pokaždé nový počítač

Tuto možnost vyberte, pokud jste počítač použili jako master a chcete, aby ESET PROTECT automaticky rozpoznával klony tohoto počítače a vytvářel pro ně novou identitu. Nepoužívejte ve VDI prostředích.

Více informací

Vytvořit nový počítač pouze jednou

Tuto možnost vyberte, pokud byl počítač naklonován pouze jednou. Tímto vytvoříte novou instanci pro klonovaný stroj.

Více informací

Nejedná se o klon, ale změnu hardware

Akce

Přijmout každou změnu hardware

Tímto trvale vypnete detekci hardware pro dané zařízení. Tuto možnost vyberte v případě, kdy došlo k reportování změn hardware, které se nestaly.


warning

Mějte na paměti, že tato akce je nevratná!

Pokud detekci hardware vypnete , tuto informaci si zapamatuje agent i server. Opětovným nasazeným agenta neobnovíte vypnutou detekci HW. Stanice s vypnutou detekcí hardware nejsou vhodné pro VDI scénáře, které podporuje ESET PROTECT.

Přijmout tuto změnu hardware

Tuto možnost vyberte pro obnovení otisku hardware. Použijte ji v případě, pokud došlo ke změně hardware. Další změny hardware budou reportovány.

Kliknutím na tlačítko Vyřešit potvrdíte váš výběr. Klonování se vyřeší při příštím připojení klonovaného zařízení k ESET PROTECT.

question


important

Pokud otázku nevyřešíte do 30 dnů, bude automaticky vybrána možnost Vytvořit nový počítač pouze jednou.

Duplicitní záznamy (agenti)

Pokud je agent ESET Management na klientském počítači odinstalován (ale počítač není z Webové konzole odstraněn) a znovu nainstalován, jsou ve Webové konzoli dva stejné počítače. Rozeznáte je podle toho data připojení, u jednoho záznamu se aktualizuje čas, u druhého nikoli. Dialogové okno Otázky tuto situaci neřeší. Taková situace je důsledkem nesprávného postupu při odstraňování agenta. Jediným řešením je ručně delete_default odebrat počítač, který se nepřipojuje, z Webové konzole. Mějte na paměti, že historie a související data s původním záznamem budou ztracena.

Odstranění nepřipojujících se počítačů

Pokud ve VDI poolu počítačů nemáte správně nastavena rozhodnutí (viz výše), ve Web Console se pro každý restartovaný počítač vytvoří nová instance. Instance počítačů se vám začnou ve Web Console hromadit a dojde k překročení využití licence. Nedoporučujeme tento problém řešit nastavením úlohy na odstranění nepřipojujících se počítačů. Dojde tím k odstranění historie (protokolů) smazaných počítačů, nicméně nemusí dojít k uvolnění licencí.

Překročení počtu klientů povolených licencí

Po naklonování stanice s nainstalovaným ESET Management Agentem a aktivovaným bezpečnostním produktem může dojít k tomu, že si klon vyžádá další jednotku z licence. Tímto způsobem může brzy dojít k vyčerpání vaší licence. V prostředí VDI použijte k aktivaci produktů ESET offline licenční soubor a kontaktujte společnost ESET ohledně úpravy licence.

Oznámení na klonované počítače

Můžete si vybrat ze tří připravených oznámení pro akce související s klonováním. Pro nastavení oznámení zvolte v menu webové konzole wakeup_default Oznámení.

První připojení počítače – upozorní, když je zařízení poprvé připojeno k vybrané statické skupině (ve výchozím nastavení je vybrána skupina Všechna zařízení)

Obnovení identity počítače – upozorní, když bylo zařízení identifikováno na základě jeho hardwaru; zařízení bylo naklonováno z masteru nebo jiného známého zdroje

Detekováno potenciální klonování počítače – upozorní na výraznou změnu hardwaru nebo na klonování, pokud zdrojový počítač nebyl předtím označen jako master

Řešení problémů

V případě výskytů problémů s VDI klony postupujte dle kroků v naší Databázi znalostí (článek nemusí být dostupný ve všech jazycích).