ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Vytvoření nové certifikační autority

Pro vytvoření nové certifikační autority přejděte v hlavním menu do sekce Další > Certifikační autority a klikněte na tlačítko add_new_defaultNová….

Certifikační autorita

Zadejte popis a heslo k certifikační autoritě. Heslo by mělo obsahovat alespoň 12 znaků.

Atributy (Předmět)

1.Zadejte obecný název certifikační autority. Název musí být unikátní. Dále můžete volitelně zadat bližší informace o certifikační autoritě.

2.Zadejte rozsah platnosti certifikační autority.


note

Všechny certifikáty a certifikační autority vytvořené během instalace ESET PROTECT mají začátek platnosti dva dny před svým vytvořením.

Všechny certifikáty a certifikační autority vytvořené ručně v ESET PROTECT Web Console mají začátek platnosti den před svým vytvořením. Je to z důvodu, abychom eliminovali problém způsobený rozdílným časovým pásmem v operačním systému.

Příklad: certifikační autorita a certifikát vytvořený 12 ledna 2017 v průběhu instalace má v poli Platnost od hodnotu 10 ledna 2017 10 00:00:00. Certifikační autorita a certifikát vytvořený ručně 12 ledna 2017 bude mít automaticky nastavenou Platnost od 11 ledna 2017 00:00:00.

3.Certifikační autoritu vytvořte kliknutím na tlačítko Uložit. Zobrazí se v sekci Další > Certifikační autority a nyní ji můžete začít používat k podepisování certifikátů. Certifikační autorita se vytvoří v domovské skupině právě přihlášeného uživatele.

create_a_new_cert_authority

Pokud budete potřebovat certifikační autoritu upravit, vyberte ji v seznamu a ze zobrazeného kontextového menu vyberte možnost Změnit, případně klikněte na tlačítko Akce. Certifikační autoritu můžete importovat prostřednictvím veřejného klíče nebo její klíč exportovat.