ESET-ova online pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite kategoriju
Odaberite temu

Predlošci dinamičkih grupa

Predlošci dinamičke grupe uspostavljaju kriterije koje računala moraju ispuniti da bi se postavila u dinamičke grupe. Kada klijent ispuni te kriterije, automatski će se premjestiti u odgovarajuću dinamičku grupu.


note

Predložak je statički objekt koji se pohranjuje u statičkoj grupi. Korisnik mora imati odgovarajuća dopuštenja za pristup predlošcima. Korisniku trebaju dopuštenja za pristup da bi mogao raditi s predlošcima dinamičkih grupa. Svi unaprijed definirani predlošci nalaze se u statičkoj grupi Sve i prema standardnim postavkama dostupni su samo administratoru. Ostalim korisnicima treba dodijeliti dodatna dopuštenja. Zbog toga korisnici možda neće moći vidjeti niti upotrebljavati standardne predloške. Predlošci se mogu premjestiti u grupu u kojoj korisnici imaju dopuštenja.

Za udvostručavanje predloška korisniku trebaju biti dodijeljena dopuštenja za upotrebu (za predloške dinamičkih grupa) za grupu u kojoj se nalazi izvorni predložak i dopuštenja za pisanje za glavnu grupu korisnika (u koju će se spremiti duplikat). Pogledajte primjer udvostručavanja objekta.

Stvaranje predloška nove dinamičke grupe

Pravila za predložak dinamičke grupe

Predložak dinamičke grupe – primjeri

Upravljanje predlošcima dinamičkih grupa

Predlošcima se može upravljati iz stavke Više > Predlošci dinamičkih grupa.

Novi predložak

Kliknite da biste stvorili Novi predložak u osnovnoj grupi.

details_default Prikaži detalje

Pogledajte sažetak informacija o odabranom predlošku.

audit_log Dnevnik provjere

Prikažite dnevnik provjere za odabranu stavku.

icon_tags Oznake

Uredite oznake (dodijelite, poništite dodjelu, stvorite, uklonite).

edit_default Uredi

Uredite odabrani predložak. Kliknite Spremi kao da biste zadržali postojeći predložak i stvorili novi na temelju predloška koji uređujete. Kada se to zatraži od vas, navedite naziv novog predloška.

duplicate_default Udvostruči

Stvorite nove predloške dinamičkih grupa na temelju odabranog predloška. Za zadatak udvostručavanja bit će potreban nov naziv. Udvostručeni predložak pohranit će se u vašoj osnovnoj grupi.

delete_default Izbriši

Trajno uklonite predložak.

Uvezi

Uvezite predloške dinamičkih grupa iz datoteke. Tijekom uvoza provjerava se struktura datoteke kako bi se osiguralo da datoteka nije oštećena.

export_default Izvoz

Izvezite odabrane predloške dinamičkih grupa u datoteku radi sigurnosnog kopiranja ili migracije. Ne preporučujemo uređivanje datoteke jer podaci mogu postati neupotrebljivi.

move_default Grupa pristupa > move_default Prebaci

Premjestite objekt u drugu statičku grupu gdje je dostupan korisnicima koji imaju dovoljna prava za ciljnu grupu. Promjena Grupe pristupa je korisna pri rješavanju problema s pristupom s drugim korisnicima. Grupa pristupa postavlja statičku grupu objekta i pristup objektu na temelju prava pristupa korisnika.


important

ESET Enterprise Inspector i ESET Dynamic Threat Defense preimenovani su u ESET Inspect i ESET LiveGuard Advanced.

Možda ćete morati otkloniti poteškoće uzrokovane preimenovanjem ako ste nadogradili s programa ESET PROTECT 9.0 i starijih verzija i imati izvještaje, dinamičke grupe, obavijesti ili druge vrste pravila koja filtriraju za ESET Dynamic Threat Defense ili ESET Enterprise Inspector.

Prilagodba filtara i izgleda

Možete prilagoditi trenutačni prikaz zaslona web konzole:

Upravljajte bočnom trakom i glavnom tablicom.

Dodajte filtre i unaprijed postavljene filtre. Možete upotrijebiti oznake za filtriranje prikazanih stavki.