ESET-ova online pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite kategoriju
Odaberite temu

Popis dopuštenja

Vrste dopuštenja

Pri stvaranju ili uređivanju skupa dopuštenja postavljenog pod Više > Skupovi dopuštenja > Novo / Uredi > Funkcija postoji popis svih dostupnih dopuštenja. Dopuštenja ESET PROTECT web konzole podijeljena su u kategorije; primjerice, Grupe i računala, Pravila, Zadaci klijenta, Izvješća, Obavijesti itd. Dani skup dopuštenja može omogućiti pristup za čitanje, upotrebu ili pisanje. Općenito:

Dopuštenja za čitanje dobra su za provjeru korisnika. Oni mogu pregledavati podatke, ali ne mogu vršiti izmjene.

Dopuštenja za upotrebu omogućuju korisnicima upotrebu objekata, pokretanje zadataka, no ne i izmjenu ili brisanje.

Dopuštenja za pisanje omogućuju korisnicima izmjenu određenih objekata i/ili njihovo udvostručavanje.

Određene vrste dopuštenja (navedene u nastavku) upravljaju postupkom, ne objektom. Zbog toga funkcioniraju na globalnoj razina, pa nije važno na koju se statičku grupu dopuštenje odnosi, radit će neovisno o tome. Ako je postupak dopušten korisniku, može ga upotrebljavati samo za objekte ta koje ima dovoljna dopuštenja. Primjerice, dopuštenje Izvezi izvješće u datoteku aktivira funkciju izvoza, međutim, podaci iz izvješća određuju se drugim dopuštenjima.


example

Pročitajte naš članak u bazi znanja s oglednim zadacima i skupovima dopuštenja koje korisnik treba da bi uspješno proveo zadatke.


note

Funkcije za koje trenutačni korisnik nema prava pristupa su nedostupne (zasivljene).

Korisnicima se mogu dodijeliti dopuštenja za sljedeće postupke:

Instalacija agenta

Izvješća i upravljačka ploča (bit će dostupna samo funkcija upravljačke ploče, iskoristivi predlošci izvješća i dalje ovise o dostupnim statičkim grupama)

Pošalji e-poštu

Izvezi izvješće u datoteku

Pošalji SNMP zamku

Postavke servera

ESET Inspect Administrator

ESET Inspect Korisnik

 

Vrste funkcija:

Grupe i računala

Čitanje – navedite računala, grupe i računala unutar grupe.

Upotreba – upotrijebite računalo/grupu kao objekt za pravilo ili zadatak.

Pisanje – stvorite, izmijenite i uklonite računala. To također uključuje promjenu naziva računala ili grupe.

 

ESET Inspect Administrator

Pisanje – izvršite administrativne funkcije u ESET Inspect.

 

ESET Inspect Korisnik

Čitanje – pristup samo za čitanje za ESET Inspect. Korisniku web konzole potrebno je dopuštenje za čitanje ili više dopuštenje za Pristup programu ESET Inspect ili dopuštenje za čitanje ili više dopuštenje za korisnika programa ESET Inspect.

Pisanje – pristup za čitanje i pisanje za ESET Inspect.

 

Skupovi dopuštenja

Čitanje – pročitajte popis skupova dopuštenja i popis prava pristupa unutar njih.

Upotreba – dodijelite/uklonite postojeće skupove dopuštenja za korisnike.

Pisanje – stvorite, izmijenite i uklonite skupove dopuštenja.

 


important

Prilikom dodjeljivanja (ili poništavanja dodjeljivanja) skupa dopuštenja korisniku potrebno je dopuštenje za pisanje za grupe domena i izvorne korisnike.

 

Grupe domena

Čitanje – izlistajte popis grupe domene.

Upotrijebi

Piši – omogućuje dodjelu/opoziv skupova dopuštenja. Stvorite/izmijenite/uklonite grupe domena.

 

Izvorni korisnici

Čitanje – izlistajte izvorne korisnike.

Upotrijebi

Piši – omogućuje dodjelu/opoziv skupova dopuštenja. Stvorite/izmijenite/uklonite izvorne korisnike.

 

Instalacija agenta

Upotreba – omogućite pristup kako biste instalirali agent putem brzih linkova ili kako biste ručno dodali klijentska računala na ESET PROTECT web konzolu.

 

Pohranjeni instalacijski programi

Čitanje – izlistajte pohranjene instalacijske programe.

Upotreba – izvezite pohranjeni instalacijski program.

Pisanje – stvorite/izmijenite/uklonite pohranjene instalacijske programe.

 

Certifikati

Čitanje – pročitajte popis certifikata ravnopravnih računala i izdavatelja certifikata.

Upotreba – izvezite izdavatelje certifikata i certifikate ravnopravnih računala i upotrijebite ih u instalacijskim programima ili zadacima.

Pisanje – stvorite nove certifikate ravnopravnih računala ili izdavatelja certifikata i ukinite ih.

 

Zadaci i okidači servera

Čitanje – pročitajte popis zadataka i njihove postavke (osim osjetljivih polja kao što su lozinke).

Upotreba – pokrenite postojeći zadatak pomoću opcije „Pokreni sada” (kao korisnik koji je trenutačno prijavljen na web-konzolu).

Pisanje – stvorite, izmijenite i uklonite zadatke servera.

Možete proširiti kategorije tako da kliknete znak icon_expand i odabrati jednu vrstu zadatka servera ili više njih.

 

Zadaci klijenta

Čitanje – pročitajte popis zadataka i njihove postavke (osim osjetljivih polja kao što su lozinke).

Upotreba – zakažite pokretanje postojećih zadataka klijenta ili poništite njihovo pokretanje. Imajte na umu da je za dodjelu zadataka (ili poništavanje dodjele) objektima (računala ili grupe) potreban dodatan pristup za upotrebu za zahvaćene objekte.

Pisanje – stvorite, promijenite ili uklonite postojeće zadatke klijenta. Imajte na umu da je za dodjelu zadataka (ili poništavanje dodjele) objektima (računala ili grupe) potreban dodatan pristup za upotrebu za zahvaćene ciljane objekte.

Kategorije možete proširiti tako da kliknete znak plusicon_expand i možete odabrati jednu ili više vrsta zadataka klijenta.

 

Predlošci dinamičkih grupa

Čitanje – pročitajte popis predložaka dinamičkih grupa.

Upotreba – upotrijebite postojeće predloške dinamičkih grupa.

Pisanje – stvorite, izmijenite i uklonite predloške dinamičkih grupa.

 

Oporavak šifriranja

Čitaj

Upotreba – upravljate postupkom oporavka šifriranja.

 

Izvješća i upravljačka ploča

Čitanje – izlistajte predloške izvješća i njihove kategorije. Generirajte izvješća na osnovi predložaka izvješća. Pročitajte vlastite upravljačke ploče na temelju standardnih upravljačkih ploča.

Upotreba – izmijenite svoje upravljačke ploče pomoću dostupnih predložaka izvješća.

Pisanje – stvorite, izmijenite, uklonite postojeće predloške izvješća i njihove kategorije. Izmijenite standardne upravljačke ploče.

 

Pravila

Čitanje – pročitajte popis pravila i konfiguracija unutar njih.

Upotreba – dodijelite postojeća pravila objektima (ili poništite njihovu dodjelu). Imajte na umu da je za zahvaćene objekte potreban dodatan pristup za upotrebu.

Pisanje – stvorite, izmijenite i uklonite pravila.

 

Pošalji e-poštu

Upotreba – pošaljite e-poštu. (Korisno za zadatke servera „Obavijesti” i „Generiraj izvješće”.)

 

Pošalji SNMP zamku

Upotreba – omogućuje slanje SNMP zamke (korisno za "Obavijesti").

 

Izvezi izvješće u datoteku

Upotreba – omogućuje vam pohranu izvješća na datotečnom sustavu računala ESET PROTECT servera. Korisno za zadatak servera „Generiraj izvješće”.

 

Licence

Čitanje – pročitajte popis licenci i njihove statistike o upotrebi.

Upotreba – upotrijebite licencu za aktivaciju.

Pisanje – dodajte i uklonite licence. (Korisnik mora postaviti osnovnu grupu na „Sve”. Prema standardnim postavkama samo administrator može to napraviti.)

 

Obavijesti

Čitanje – pročitajte popis obavijesti i njihove postavke.

Pisanje – stvorite, izmijenite i uklonite obavijesti. Za ispravno rukovanje obavijestima možda će biti potrebna dodatna prava pristupa za upotrebu za opciju Pošalji SNMP zamku ili Pošalji e-poštu, ovisno o konfiguraciji obavijesti.

 

Postavke servera

Čitanje – pročitajte postavke servera ESET PROTECT.

Pisanje – promijenite postavke servera ESET PROTECT.

 

Dnevnik provjere

Čitanje – prikažite dnevnik provjere i pročitajte izvješće dnevnika provjere.

 

Odobrene funkcije ESET Inspect

Ovo je popis pojedinačnih funkcija ESET Inspect kojima će korisnik imati pristup. Više detalja potražite u Korisničkom priručniku za ESET Inspect. Korisniku web konzole potrebno je dopuštenje za čitanje ili više dopuštenje za Pristup programu ESET Inspect ili dopuštenje za čitanje ili više dopuštenje za korisnika programa ESET Inspect.