ESET-ova online pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite kategoriju
Odaberite temu

Prava pristupa

Prava pristupa omogućuju vam upravljanje korisnicima ESET PROTECT web konzole i njihovim dopuštenjima.

Sigurnosni model

Ovo su ključni pojmovi koji se upotrebljavaju u sigurnosnom modelu:

Pojam

Objašnjenje

Osnovna grupa

Osnovna grupa jest grupa u koju se spremaju svi objekti (uređaji, zadaci, predlošci itd.) koje stvori korisnik. Svaki korisnik mora imati samo jednu osnovnu grupu.

Objekt

Objekti se nalaze u statičkim grupama. Pristup objektima ostvaruje se prema grupama, ne korisnicima (pružanje pristupa prema grupama olakšava pružanje pristupa za više korisnika, primjerice, ako je jedan korisnik na godišnjem odmoru). Zadaci servera i obavijesti iznimke su za koje je potreban „izvršni” korisnik.

Grupa pristupa

Grupa pristupa postavlja statičku grupu objekta i pristup objektu na temelju prava pristupa korisnika.

Administrator

Korisnik s osnovnom grupom Sve s punim skupom dopuštenja nad grupom u osnovi je administrator.

Pravo pristupa

Pravo pristupa objektu ili izvršavanja zadatka dodijeljeno je sa skupom dopuštenja. Više detalja potražite na popisu svih prava pristupa i njihovih funkcija.

Skup dopuštenja

Skup dopuštenja predstavlja dopuštenja za korisnike koji pristupaju ESET PROTECT web konzoli. Njima se definira što korisnik može vidjeti ili učiniti na ESET PROTECT web konzoli. Korisniku može biti dodijeljeno više skupova dopuštenja. Skupovi dopuštenja primjenjuju se samo na objekte u definiranim grupama. Te statičke grupe postavljene su u odjeljku Statičke grupe pri stvaranju ili uređivanju skupa dopuštenja.

Funkcije

Funkcija je jedna vrsta objekta ili radnje. Obično funkcije imaju sljedeće vrijednosti: čitanje, pisanje, upotreba. Kombinacija funkcija koje se primjenjuju na funkciju Pristupi grupi zove se skup dopuštenja.

Primjeri povezani s popisom prava pristupa

U administratorskom vodiču nalaze se razni primjeri u vezi s pravima pristupa. Ovo je njihov popis:

Kako udvostručiti pravila

Razlika između upotrebe i pisanja

Kako stvoriti rješenje za administratore podružnica

Kako dijeliti objekte udvostručivanjem

Kako podijeliti pristup certifikatima i izdavateljima certifikata

Kako omogućiti korisniku stvaranje instalacijskih programa

Kako ukloniti obavijesti

Kako stvoriti pravila

Omogućivanje prikaza svih pravila korisnicima

Zajedničko korištenje licenci među administratorima podružnica