ESET-ova online pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite kategoriju
Odaberite temu

Stvaranje nove korisničke grupe

Kliknite Korisnici računala > gear_icon i odaberite opciju add_new_default Nova korisnička grupa

Osnovno

Unesite Naziv i Opis (nije obavezno) za novu korisničku grupu. Prema standardnim postavkama nadređena je grupa ona koju ste odabrali kada ste stvarali novu korisničku grupu. Ako želite promijeniti nadređenu grupu, kliknite Promjena nadređene grupe i odaberite nadređenu grupu s popisa. Kliknite Završi da biste stvorili novu korisničku grupu.

add_new_user_group

Toj korisničkoj grupi možete dodijeliti određena dopuštenja iz prava pristupa pomoću skupova dopuštenja (pogledajte odjeljak Korisničke grupe). Tako možete definirati koji će korisnici ESET PROTECT konzole moći upravljati kojim korisničkim grupama. Ako želite, tim korisnicima možete ograničiti pristup ostalim funkcijama sustava ESET PROTECT pomoću pravila. Tako će oni moći upravljati samo korisničkim grupama.