ESET-ova online pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite kategoriju
Odaberite temu

Predložak dinamičke grupe – primjeri

Korisne unaprijed definirane predloške dinamičkih grupa možete pronaći pod opcijama Više > Predlošci dinamičkih grupa.

 

Primjeri predložaka dinamičke grupe i primjeri njihove upotrebe u ovom vodiču pokazuju neke od načina upotrebe dinamičkih grupa za upravljanje mrežom:

Dinamička grupa koja otkriva je li sigurnosni program instaliran

Dinamička grupa koja otkriva je li instalirana određena verzija softvera

Dinamička grupa koja otkriva da određena verzija softvera nije instalirana

Dinamička grupa koja otkriva da određena verzija softvera nije instalirana, ali postoji druga verzija

Dinamička grupa koja otkriva je li računalo u određenoj podmreži

Dinamička grupa koja otkriva instalirane, ali ne aktivirane verzije serverskih sigurnosnih proizvoda

Kako automatski instalirati ESET-ove programe na novopovezana stolna računala sa sustavom Windows

Kako provesti pravilo na temelju lokacije

 

Pogledajte i naše članke u bazi znanja s primjerima predložaka dinamičke grupe i njihove upotrebe:

Korisni primjeri predloška dinamičke grupe u programu ESET PROTECT – primjeri kako možete upotrijebiti pojedinosti inventara računalne opreme da biste stvorili pravila za dinamičku grupu koja sadrži uređaje koji ispunjavaju kriterije odabrane računalne opreme.

Konfigurirajte ESET PROTECT kako biste automatski instalirali ESET-ove sigurnosne programe na nezaštićenim računalima

Konfigurirajte sigurnosne programe da upotrebljavaju različite postavke nadogradnje, ovisno o mreži s kojom su povezani pomoću programa ESET PROTECT

Stvorite novi certifikat za nove radne stanice koje se automatski pridružuju dinamičkoj grupi u programu ESET PROTECT


note

Članci u bazi znanja možda nisu dostupni na vašem jeziku.

Naravno, postoje i drugi ciljevi koji se mogu postići korištenjem predložaka dinamičkih grupa u kombinaciji s pravilima. Mogućnosti su gotovo beskonačne.


important

ESET Enterprise Inspector i ESET Dynamic Threat Defense preimenovani su u ESET Inspect i ESET LiveGuard Advanced.

Možda ćete morati otkloniti poteškoće uzrokovane preimenovanjem ako ste nadogradili s programa ESET PROTECT 9.0 i starijih verzija i imati izvještaje, dinamičke grupe, obavijesti ili druge vrste pravila koja filtriraju za ESET Dynamic Threat Defense ili ESET Enterprise Inspector.