ESET-ova online pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite kategoriju
Odaberite temu

Dinamička grupa – instalirana je određena verzija softvera

Ovu dinamičku grupu možete upotrijebiti za otkrivanje instaliranog ESET-ova sigurnosnog softvera na računalu. Tako ćete, primjerice, moći izvršavati zadatke nadogradnje ili pokretati prilagođene naredbe na tim računalima. Možete koristiti različite operatore kao što su „sadrži” ili „ima prefiks”.

Možete stvoriti Novi predložak pod Više > Predlošci dinamičke grupe i stvoriti novu dinamičku grupu s predloškom.

Osnovno

Unesite Naziv i Opis za novi predložak dinamičke grupe.

Izraz

1.Odaberite logički operator u izborniku Operacija: AND (svi uvjeti moraju biti istiniti).

2.Kliknite + Dodaj pravilo i odaberite uvjet:

Instalirani softver > Naziv aplikacije > = (jednako) > ESET Endpoint Security

Instalirani softver > Verzija aplikacije > = (jednako) > 6.2.2033.0

Sažetak

Pregledajte konfigurirane postavke i kliknite Završi da biste stvorili predložak. Taj novi predložak dodat će se na popis svih predložaka i može se kasnije koristiti za stvaranje nove dinamičke grupe.