ESET-ova online pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite kategoriju
Odaberite temu

Dinamička grupa – računalo se nalazi u određenoj podmreži

Ovu dinamičku grupu možete upotrijebiti za otkrivanje određene podmreže. Zatim je možete upotrijebiti za primjenu prilagođenog pravila za kontrolu weba ili aktualizaciju. Možete navesti različite raspone.

Kliknite Novi predložak pod stavkom Više > Predlošci dinamičke grupe.

Osnovno

Unesite Naziv i Opis za novi predložak dinamičke grupe.

Izraz

1.Odaberite logički operator u izborniku Operacija: AND (svi uvjeti moraju biti istiniti).

2.Kliknite + Dodaj pravilo i odaberite uvjet:

Mrežne IP adrese > IP adresa adaptera > ≥ (veće ili jednako) > 10.1.100.1

Mrežne IP adrese > IP adresa adaptera > ≤ (manje ili jednako) > 10.1.100.254

Mrežne IP adrese > Maska podmreže adaptera > = (jednako) > 255.255.255.0

Sažetak

Pregledajte konfigurirane postavke i kliknite Završi da biste stvorili predložak. Taj novi predložak dodat će se na popis svih predložaka i može se kasnije koristiti za stvaranje nove dinamičke grupe.