ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Odstránenie zariadenia

Po dosiahnutí maximálneho počtu jednotiek v rámci predplatného a zmene stavu predplatného na „Prečerpané“ by ste mali uvoľniť nejaké jednotky a prestať chrániť zariadenia, ktoré už nepoužívate. Produkt ESET nebude zo zariadenia odinštalovaný, bude však deaktivovaný, čo znamená, že zariadenie už nebude chránené. Po odpojení zariadenia už nebudete môcť v účte ESET HOME spravovať ani kontrolovať bezpečnostný stav tohto zariadenia.

Odstránenie zariadenia z predplatného a resetovanie aktivačného kľúča

Ak bolo vaše predplatné zneužité, odporúčame vám odstrániť z neho zariadenia a resetovať aktivačný kľúč.

1.Prihláste sa do webového portálu ESET HOME.

2.V sekcii Predplatné kliknite na Zobraziť všetky predplatné.

3.Vedľa príslušného predplatného kliknite na tri zvislé bodky three_dots_menu > Odstrániť zariadenia.

4.Vyberte príslušné zariadenia alebo začiarknite možnosť Vybrať všetko.


warning

Ak niektoré zobrazené zariadenia nespoznávate, označte možnosť Resetovať aktivačný kľúč.

5.Kliknite na Odstrániť zariadenia.

6.Vybrané zariadenia sa odstránia. Deaktivácia produktov ESET môže trvať až šesť hodín. Kliknite na Dokončiť. Na vašu e‑mailovú adresu sa odošle nový aktivačný kľúč a zobrazí sa aj na obrazovke.

7.Opätovne aktivujte všetky legitímne zariadenia pomocou nového aktivačného kľúča alebo prihlasovacích údajov k účtu ESET HOME.


important

Ak chcete zabezpečiť, aby licencia nebola znova zneužitá, odporúčame vám zmeniť heslo k účtu ESET HOME, s ktorým ste sa prihlasovali na home.eset.com. Na zvýšenie bezpečnosti účtu ESET HOME vám tiež odporúčame aktivovať si dvojúrovňové overovanie.

Odpojenie/zrušenie ochrany a deaktivácia zariadenia

Zariadenie z konkrétneho predplatného v účte ESET HOME

1.Na webovom portáli ESET HOME v sekcii Predplatné kliknite na Zobraziť všetky predplatné.

2.Vyberte predplatné, z ktorého chcete odstrániť zariadenie, a kliknite na Otvoriť predplatné.

3.Kliknite na tri zvislé bodky three_dots_menu vedľa zariadenia, ktoré chcete odstrániť.

4. Na základe kategórie predplatenej jednotky:

a)Na zariadení z kategórie Zariadenia pripojené k vášmu účtu ESET HOME kliknite na Odpojiť.

b)Na zariadení z kategórie Ostatné zariadenia chránené vaším predplatným kliknite na Zrušiť ochranu.

5.V zobrazenom okne potvrďte svoje rozhodnutie kliknutím na Odpojiť zariadenie/Zrušiť ochranu zariadenia.

Produkt ESET nebude zo zariadenia odinštalovaný, ale bude deaktivovaný, čo znamená, že zariadenie už nebude chránené.

Zariadenie v účte ESET HOME

1.Na webovom portáli ESET HOME kliknite na možnosť Zobraziť všetky zariadenia.

2.Kliknite na tri zvislé bodky three_dots_menu vedľa zariadenia, ktoré chcete odpojiť.

3.Kliknite na Odpojiť.

4.V zobrazenom okne potvrďte svoje rozhodnutie kliknutím na Odpojiť zariadenie.

ESET HOME v aplikácii

1.Prihláste sa do aplikácie ESET HOME.

2.Pre otvorenie zoznamu všetkých zariadení ťuknite na domovskej obrazovke na Zariadenia.

3.Ťuknite na tri zvislé bodky three_dots_menu.

4.Ťuknite na Odpojiť > Odpojiť zariadenie.


Odpojenie bez deaktivácie zariadenia

Produkt ESET nebude zo zariadenia odinštalovaný, ale len odpojený a zariadenie bude aj naďalej chránené.

ESET HOME

Odhláste sa z účtu ESET HOME prostredníctvom bezpečnostného produktu ESET na svojom zariadení. Produkt ESET tak zostane aktivovaný.

 

ESET HOME vo vašom produkte ESET

1.Otvorte hlavné okno programu ESET pre Windows.

2.V pravom hornom rohu kliknite na ESET HOME > Odpojiť od účtu ESET HOME.

3.Kliknite na Odpojiť.