Funkcie ESET HOME

ESET HOME spája viaceré funkcie, ktoré vám pomôžu spravovať vaše produkty ESET pre domácnosti a využívať ich naplno.

ESET HOME ponúka tieto funkcie a nástroje:

Devices64x64icon Správa zariadení

Správa zariadení vám poskytuje prístup k informáciám o zariadeniach s nainštalovanými produktmi ESET pripojenými k vášmu účtu ESET HOME alebo o počítačoch, ktoré boli aktivované licenciami spravovanými vaším účtom. Takisto vám umožňuje deaktivovať produkty ESET na zariadení.

Správa zariadení – Online pomocník


Licences64x64icon Správa licencií

Správa licencií vám poskytuje prístup k základným informáciám o každej licencii, jej stave, dátume uplynutia platnosti, počte zariadení, na ktorých je aktivovaná, ako aj prípadné upozornenia na prečerpanie licencie alebo uplynutie jej platnosti. Takisto môžete licenciu zdieľať s inými používateľmi.

Správa licencií – Online pomocník


AntiTheft-64x65-shaded ESET Anti-Theft

ESET Anti-Theft je špeciálna funkcia bezpečnostných produktov ESET pre domácnosti. Použitím technológií, akými sú napríklad vyhľadávanie polohy podľa IP adresy, snímanie pomocou webovej kamery, ochrana používateľských účtov a monitorovanie zariadenia, môže ESET Anti-Theft v prípade straty či krádeže pomôcť vám a príslušným orgánom pri hľadaní zariadenia. ESET Anti-Theft prepája váš produkt ESET s portálom ESET HOME, vďaka čomu môžete prostredníctvom webového prehliadača na akomkoľvek zariadení monitorovať činnosť na svojom počítači alebo mobile, a tak ľahšie zistiť jeho polohu.

ESET Anti-Theft nie je dostupný ako samostatná aplikácia, ale ako funkcia v týchto produktoch:

ESET Smart Security Premium (Windows)

ESET Internet Security (Windows)

ESET Mobile Security (Android)

ESET Anti-Theft – Online pomocník


ParentalControl120-shaded ESET Parental Control

Webová služba ESET Parental Control funguje ako doplnok k aplikácii ESET Parental Control. Aplikácia chráni deti pred hrozbami, ktoré na ne číhajú pri používaní smartfónov a tabletov. Ide o samostatne fungujúcu aplikáciu pre zariadenia so systémom Android, ktorá je plne integrovaná s portálom ESET HOME. Prihlásením sa do svojho účtu ESET HOME tak môžu rodičia sledovať a regulovať aktivitu svojich detí na internete nielen z aplikácie ESET Parental Control, ale aj z akéhokoľvek webového prehliadača.

ESET Parental Control – Online pomocník


paswordManager120-shaded ESET Password Manager

ESET Password Manager je súčasťou riešenia ESET Smart Security Premium. Tento nástroj na správu hesiel chráni a ukladá vaše heslá a osobné údaje. Zahŕňa aj funkciu automatického a presného vypĺňania webových formulárov, vďaka ktorej ušetríte čas. ESET Password Manager vám takisto umožňuje pridať úložisko hesiel k vašej e-mailovej službe alebo e-mailovým službám vašich príbuzných a známych a zároveň poskytuje správu všetkých vašich pridaných úložísk hesiel.

ESET Password Manager je dostupný ako aplikácia pre iOS a Android alebo ako rozšírenie prehliadača.

ESET Password Manager – Online pomocníknote

Ak chcete získať prístup k funkciám portálu ESET HOME, musíte si vytvoriť účet ESET HOME.