Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Dodaj urządzenie

Połącz urządzenie z ESET HOME, aby wyświetlić wszystkie funkcje i zarządzać nimi podczas aktywacji urządzenia przy użyciu ważnej subskrypcji ESET. W portalu zarządzania ESET HOME lub aplikacji mobilnej można edytować ustawienia Anti-Theft (funkcja w programie ESET Internet Security, ESET Smart Security Premium i ESET Mobile Security), dodawać różne subskrypcje, pobierać produkty na urządzenie, sprawdzać status bezpieczeństwa produktu lub udostępniać subskrypcje za pośrednictwem poczty e-mail.

 

Istnieją trzy metody łączenia urządzenia:

Mam już zainstalowany produkt ESET na moim urządzeniu

Połącz urządzenie z ESET HOME, wysyłając żądanie połączenia

Podłączanie urządzenia do konta ESET HOME za pomocą kodu QR


important

Nie obsługujemy następujących znaków w nazwie urządzenia:

`

~

/

@

#

$

%

\

^

&

*

(

)

 

=

+

\

{

}

[

]

|

;

:

.

'

<

>

?

Chroń nowe urządzenie

I. Pobierz produkt ESET z usługi ESET HOME

Jeśli nie masz pewności, jakiego produktu firmy ESET możesz użyć, pobierz ochronę bezpośrednio na nowe urządzenie z portalu ESET HOME. Pobrany instalator zaoferuje najbardziej bogaty w funkcje produkt ESET, który jest dostępny dla Twojego typu subskrypcji.

1.Zaloguj się na swoje ESET HOME konto.

2.Na ekranie głównym kliknij pozycję Pokaż wszystkie urządzenia w sekcji Urządzenia.

3.Kliknij + Chronić urządzenie. Możesz chronić swoje obecne urządzenie lub wysłać ochronę do innych urządzeń, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami:

arrow_down_homeChroń to urządzenie— Pobierz instalator produktu ESET na aktualnie używane urządzenie i aktywuj ten produkt ESET.
arrow_down_homeChroń inne urządzenie— wyślij instalator produktu ESET, aby aktywować ochronę na innych urządzeniach.

II. Zainstaluj produkt ESET i połącz go ze swoim kontem ESET HOME

Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji produktu ESET, które są dostępne w zależności od zakupionej subskrypcji:

ESET NOD32 Antivirus

ESET Internet Security

ESET Smart Security Premium

ESET Mobile Security

ESET Cyber Security

ESET Cyber Security Pro


Produkt ESET już zainstalowany na istniejącym urządzeniu


note

Upewnij się, że produkt firmy ESET i wersja są obsługiwane przez ESET HOME.

Aby przywrócić ochronę, połącz dowolne urządzenie wcześniej skojarzone z Twoim kontem ESET HOME (chronione przez produkt aktywowany subskrypcją dodaną do konta). W takim przypadku wybierz urządzenie z listy wcześniej podłączonych urządzeń i otwórz produkt ESET, aby podłączyć je ręcznie:

ESET NOD32 Antivirus

ESET Internet Security

ESET Smart Security Premium

ESET Mobile Security

arrow_down_homePołącz sugerowane urządzenie z produktem ESET HOME
arrow_down_homePodłączanie urządzenia do konta ESET HOME za pomocą kodu QR