Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε την κατηγορία
Επιλέξτε το θέμα

Κατάργηση συσκευής

Όταν συμπληρωθεί το όριο της συνδρομής ή εάν η συνδρομή σας βρίσκεται σε κατάσταση υπέρβασης ορίου, θα πρέπει να ελευθερώσετε ορισμένες θέσεις συνδρομής απενεργοποιώντας συσκευές που δεν χρησιμοποιείτε πλέον. Δεν θα καταργηθεί η εγκατάσταση του προϊόντος ESET που έχει εγκατασταθεί στη συσκευή, αλλά θα απενεργοποιηθεί και η συσκευή δεν θα προστατεύεται. Αφού αποσυνδέσετε τη συσκευή σας, δεν θα μπορείτε να διαχειριστείτε και να προβάλετε την ασφάλειά της στον λογαριασμό ESET HOME.

Κατάργηση μιας συσκευής από τη συνδρομή και επαναφορά του κλειδιού ενεργοποίησης

Εάν η συνδρομή σας έχει διαρρεύσει, συνιστάται να καταργήσετε τις συσκευές σας και να επαναφέρετε το κλειδί ενεργοποίησης.

1.Συνδεθείτε στη διαδικτυακή πύλη του ESET HOME.

2.Στην ενότητα Συνδρομές, κάντε κλικ στο στοιχείο Εμφάνιση όλων των συνδρομών.

3.Δίπλα στην αντίστοιχη συνδρομή, κάντε κλικ στο εικονίδιο με τις τρεις κουκκίδες three_dots_menu > Κατάργηση συσκευών.

4.Επιλέξτε τις αντίστοιχες συσκευές ή επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Επιλογή όλων.


warning

Εάν δεν αναγνωρίζετε ορισμένες από τις συσκευές που εμφανίζονται στην οθόνη, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Επαναφορά κλειδιού ενεργοποίησης.

5.Κάντε κλικ στο στοιχείο Κατάργηση συσκευών.

6.Οι επιλεγμένες συσκευές θα καταργηθούν. Η ολοκλήρωση της απενεργοποίησης των προϊόντων ESET μπορεί να διαρκέσει έως και έξι ώρες. Κάντε κλικ στο στοιχείο Τέλος, το νέο κλειδί ενεργοποίησης θα αποσταλεί στη διεύθυνση email σας και θα εμφανιστεί στην οθόνη.

7.Ενεργοποιήστε ξανά όλες τις νόμιμες συσκευές με το νέο κλειδί ενεργοποίησης ή με τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού ESET HOME.


important

Για να διασφαλίσετε ότι δεν θα προκύψουν περαιτέρω διαρροές, συνιστάται να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης στο ESET HOME τον οποίο χρησιμοποιήσατε για να συνδεθείτε στο home.eset.com. Επίσης, συνιστάται να ενεργοποιήσετε τον Έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων για να αυξήσετε την ασφάλεια του λογαριασμού σας στο ESET HOME.

Αποσύνδεση/Κατάργηση προστασίας και απενεργοποίηση μιας συσκευής

Μια συσκευή από τη συγκεκριμένη συνδρομή στο ESET HOME

1.Στην διαδικτυακή πύλη ESET HOME, κάντε κλικ στο στοιχείο Εμφάνιση όλων των συνδρομών στην ενότητα Συνδρομές.

2.Επιλέξτε τη συνδρομή από την οποία θέλετε να καταργήσετε μια συσκευή. Κάντε κλικ στο στοιχείο Άνοιγμα συνδρομής για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν.

3.Κάντε κλικ στο εικονίδιο με τις τρεις κουκκίδες three_dots_menu που βρίσκεται δίπλα στην συσκευή που θέλετε να καταργήσετε.

4. Με βάση την κατηγορία της μονάδας συνδρομής:

a)Κάντε κλικ στο στοιχείο Αποσύνδεση στη συσκευή που βρίσκεται στην κατηγορία Συσκευές συνδεδεμένες στον λογαριασμό σας στο ESET HOME.

b)Κάντε κλικ στο στοιχείο Κατάργηση προστασίας στη συσκευή που βρίσκεται στην κατηγορία Άλλες συσκευές που προστατεύονται με τη συνδρομή σας.

5.Στο παράθυρο συναγερμού, κάντε κλικ στο στοιχείο Αποσύνδεση συσκευής / Κατάργηση προστασίας συσκευής για να επιβεβαιώσετε την απόφασή σας.

Το προϊόν ESET στη συσκευή θα απενεργοποιηθεί, δεν θα καταργηθεί η εγκατάστασή του, και η συσκευή δεν θα προστατεύεται.

Μια συσκευή στο ESET HOME

1.Στη διαδικτυακή πύλη ESET HOME, κάντε κλικ στο στοιχείο Εμφάνιση όλων των συσκευών.

2.Κάντε κλικ στο εικονίδιο με τις τρεις κουκκίδες three_dots_menu που βρίσκεται δίπλα στην συσκευή που θέλετε να αποσυνδέσετε.

3.Κάντε κλικ στο στοιχείο Αποσύνδεση.

4.Στο παράθυρο συναγερμού, κάντε κλικ στο στοιχείο Αποσύνδεση συσκευής για να επιβεβαιώσετε την απόφασή σας.

Το ESET HOME στην εφαρμογή

1.Συνδεθείτε στην εφαρμογή ESET HOME.

2.Πατήστε το στοιχείο Συσκευές στην αρχική οθόνη, για να ανοίξετε τη λίστα με όλες τις συσκευές σας.

3.Πατήστε το κουμπί με τις τρεις κουκκίδεςthree_dots_menu.

4.Πατήστε το στοιχείο Αποσύνδεση > Αποσύνδεση συσκευής.


note

Σημειώνεται ότι ενδέχεται να μεσολαβήσει μια μικρή καθυστέρηση μέχρι να είναι δυνατή η χρήση της αποδεσμευμένης προστασίας για άλλη συσκευή.


Αποσύνδεση χωρίς απενεργοποίηση της συσκευής

Το προϊόν ESET που έχει εγκατασταθεί στη συσκευή θα αποσυνδεθεί, χωρίς να καταργηθεί η εγκατάστασή του, και η συσκευή θα εξακολουθεί να προστατεύεται.

ESET HOME

Αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας στο ESET HOME μέσω του προϊόντος ESET στη συσκευή σας. Το προϊόν ESET θα παραμείνει ενεργοποιημένο.

 

Το ESET HOME στο προϊόν ESET

1.Ανοίξτε το κύριο παράθυρο προγράμματος του οικιακού προϊόντος ESET.

2.Στην επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στο στοιχείο ESET HOME > Αποσύνδεση από το ESET HOME.

3.Κάντε κλικ στο στοιχείο Αποσύνδεση.