Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε την κατηγορία
Επιλέξτε το θέμα

Χρήση συνδρομής

Το στοιχείο «Χρήση συνδρομής» παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συνδρομή της ESET, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ελεύθερες μονάδες της συνδρομής ή να βελτιστοποιήσετε τη χρήση των υπαρχουσών μονάδων συνδρομής. Σε αυτήν την ενότητα, μπορείτε να μετονομάσετε, να καταργήσετε ή να αναγνωρίσετε συσκευές/διακομιστές που χρησιμοποιούν τη συνδρομή σας. Μπορείτε επίσης να βρείτε πληροφορίες για δωρεάν και κοινόχρηστες θέσεις συνδρομής.


important

Ακόμα κι αν δεν βλέπετε τις προστατευμένες συσκευές macOS ως συνδεδεμένες συσκευές στον λογαριασμό σας στο ESET HOME, η χρήση συνδρομής τις αποτυπώνει ως μονάδες συνδρομής που χρησιμοποιούνται.

Αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο ESET HOME, στην ενότητα Συνδρομές, κάντε κλικ στα στοιχεία Εμφάνιση όλων των συνδρομών > Άνοιγμα συνδρομής. Η οθόνη χωρίζεται σε δύο ενότητες:

Επισκόπηση συσκευών

Θα δείτε όλες τις μονάδες συνδρομής στις ακόλουθες κατηγορίες:

Συσκευές συνδεδεμένες στον λογαριασμό σας στο ESET HOME – Συσκευές/διακομιστές που προστατεύονται με τη συνδρομή σας και έχουν συνδεθεί στον λογαριασμό σας στο ESET HOME. Εάν κάποιο άλλο άτομο χρησιμοποιεί ορισμένες από τις συσκευές που βλέπετε σε αυτήν την κατηγορία, μπορεί να τις διαχειριστεί από τον λογαριασμό του στο ESET HOME. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα θέματα δημιουργία λογαριασμού στο ESET HOME και προσθήκη της συσκευής.

Άλλες συσκευές που προστατεύονται από τη συνδρομή σας – Συσκευές/διακομιστές που προστατεύονται από τη συνδρομή σας και δεν έχουν συνδεθεί ακόμα σε έναν λογαριασμό ESET HOME. Ανατρέξτε στον οδηγό για τη σύνδεση της συσκευής στον λογαριασμό σας στο ESET HOME.

Άτομα με τα οποία κάνετε κοινή χρήση της συνδρομής σας – Συσκευές που προστατεύονται από τη συνδρομή σας και είναι συνδεδεμένες στον λογαριασμό ESET HOME κάποιου άλλου ατόμου. Σε αυτήν την κατηγορία, κάθε θέση συνδρομής κοινής χρήσης εμφανίζεται με τη διεύθυνση email του χρήστη και την κατάσταση πρόσκλησης. Θα μπορούσε να είναι:

a)Η πρόσκληση στάλθηκε – Στείλατε το email πρόσκλησης σε κάποιο άλλο άτομο και περιμένετε αποδοχή.

b)Η πρόσκληση έγινε αποδεκτή – Ο φίλος σας αποδέχθηκε την πρόσκληση αλλά δεν ενεργοποίησε το προϊόν ESET στη συσκευή του.

c)Ενεργοποιήθηκε – Ο φίλος ή η φίλη σας αποδέχθηκε και ενεργοποίησε το προϊόν ESET.


example

Εάν η συνδρομή σας διαθέτει πέντε ελεύθερες μονάδες και θέλετε να κάνετε κοινή χρήση δύο μονάδων συνδρομής με κάποιο άλλο άτομο, μπορείτε να στείλετε σε αυτό το άτομο μια πρόσκληση. Αφού γίνει αποδεκτή η πρόσκληση, θα ενεργοποιηθεί ένα προϊόν με την προστασία κοινής χρήσης. Θα δείτε τις καταστάσεις της πρόσκλησης ως Ενεργοποιημένη και Η πρόσκληση έγινε αποδεκτή. Το στοιχείο Χρήση συνδρομής θα αντανακλά τις δύο μονάδες κοινής χρήσης με τη μορφή (2/5). Ωστόσο, το στοιχείο Κατάσταση χρήσης θα λαμβάνει υπόψη μόνο την ενεργοποιημένη συσκευή.

Οι συσκευές/διακομιστές που προστατεύονται με τη συνδρομή σας ενδέχεται να έχουν τις ακόλουθες καταστάσεις ασφάλειας:

Icon-OK Προστατεύεται – Η συσκευή / Ο διακομιστής προστατεύεται, ενημερώνεται τακτικά και η συνδρομή στη συγκεκριμένη συσκευή δεν έχει λήξει.

important Απαιτείται προσοχή – Το προϊόν ESET λειτουργεί, αλλά η συσκευή / ο διακομιστής παρουσιάζει πρόβλημα.

warning Συναγερμός ασφάλειας – Το προϊόν ESET δεν λειτουργεί σωστά.

Ανενεργή περισσότερο από (εβδομάδες, μήνες, έτος) – Αυτή η κατάσταση εμφανίζεται στη συσκευή σας όταν:

Η συσκευή δεν έχει επικοινωνήσει με τον λογαριασμό σας στο ESET HOME για μεγάλο χρονικό διάστημα (για παράδειγμα, μια κατεστραμμένη συσκευή). Εάν δεν χρησιμοποιείτε πλέον αυτήν τη συσκευή, καταργήστε την για να ελευθερώσετε θέσεις συνδρομής.

Χρησιμοποιείτε την εφαρμογή επιβολής διακοπής ή καθαρισμού στη συσκευή Android. Σε αυτή την περίπτωση, ανοίξτε την εφαρμογή ESET Mobile Security μη αυτόματα στη συσκευή Android για να λειτουργήσει σωστά και να επιλυθεί το πρόβλημα.


important

Για να διασφαλίσετε ότι η συσκευή Android είναι ενεργή και προστατεύεται σωστά, συνιστάται να προσθέσετε την εφαρμογή ESET Mobile Security στη λίστα «Παράβλεψη» ή στη λίστα μη αποκλεισμένων διευθύνσεων στην εφαρμογή επιβολής διακοπής/καθαρισμού. Η εξαίρεση μιας συγκεκριμένης εφαρμογής από τη διεργασία επιβολής διακοπής μπορεί να χρησιμοποιεί διαφορετική μέθοδο στην εφαρμογή σας.

Επισκόπηση συνδρομής

Γενικές πληροφορίες – Η ενότητα παρέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη συνδρομή, όπως το όνομα συνδρομής, την κατάσταση συνδρομής, την κατάσταση χρήσης, το μοντέλο συνδρομής, την ημερομηνία λήξης, το αναγνωριστικό υποστήριξης και το κλειδί ενεργοποίησης.

Ενεργοποιημένη προστασία – Η ενότητα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής / του διακομιστή με βάση τη χωρητικότητα της συνδρομής σας, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργιών ασφαλείας. Ο αριθμός εμφανίζει τις ενεργοποιημένες αγορασμένες συσκευές/συσκευές διακομιστή.

subscriptions_detail